Search:

Безробіття, повна і неповна зайнятість

В умовах існування ринкової економіки змінюються погляди людей на марксистський принцип загальності праці. Ринкові відносини передбачають вільний вибір людиною професії та місця роботи відповідно до її здібностей, добровільну незайнятість громадян, не допускають примусової праці в будь-якій формі, за винятком випадків, передбачених законодавством країни.

Повна зайнятість означає використання всіх придатних для цього ресурсів і характеризується достатністю робочих місць для тих, хто потребує оплачуваної роботи, тобто має бути забезпечена зайнятість усіх, хто бажає і здатен працювати. Економічна наука зайнятими вважає осіб, які відпрацювали протягом тижня не менше 4-х годин (в особистому підсобному господарстві не менше 30-ти годин) незалежно від того, чи була це постійна, тимчасова, сезонна, випадкова або інша робота.

Повна зайнятість характеризується існуванням такого рівня безробіття, коли кількість безробітних не перевищує кількості вільних робочих місць на ринку праці, що визначається природним безробіттям (2).

Природний тип безробіття має такі форми:

- фрикційне (добровільне);

- структурне;

- інституціональне;

Природне безробіття – це частка безробітних, яка відповідає доцільному рівню повної зайнятості в економіці, тобто потенційному ВВП.

Фрикційне (добровільне) безробіття пов’язане з добровільною зміною місця роботи за тими ж фахом і кваліфікацією. Рівень добровільного безробіття залежить від стадії економічного циклу. Закономірність даного виду безробіття полягає в тому, що чим менше у працівника шансів знайти нову роботу з кращими умовами найму, тим менше в нього бажання добровільно залишити роботу.

Проблема фрикційного безробіття - проблема тривалості перебування певної кількості людей без роботи у проміжку, коли вони залишили одну роботу і ще не влаштувалися на іншу. Для оцінки величини фрикційного безробіття необхідно врахувати дві обставини: кількість людей, що добровільно змінили роботу, і тривалість їх перебування "між роботами".

Наприклад, нехай протягом року 6 % працездатних змінило роботу і кожен з цих людей шукав нового місця приблизно місяць. Тоді втрата зайнятості за рахунок фрикційного безробіття складає:

6% = 0,5%

Оскільки фрикційне безробіття - це результат добровільного і тимчасового скорочення пропозиції, то в його моделі мають бути відображені зміни у пропозиції праці (рис. 3).

W

W1

S2

Рис. 3. Модель взаємодії попиту і пропозиції

робочої сили за умов фрикційного безробіття.

1. На графіку відображене скорочення пропозиції праці і відповідне скорочення зайнятості.

2. Стрілками показано зміщення пропозиції і її повернення у попередній стан;

Структурне безробіття пов’язане з необхідністю перекваліфікації працівників у зв’язку зі змінами структури попиту і пропозиції на ринку праці, що викликано змінами у структурі економіки. Структурне безробіття відрізняється від фрикційного передусім тим, що працівники, які втратили роботу в одних секторах економіки, не можуть бути використані на тих робочих місцях, які пропонуються в інших секторах. Окрім того, структурне безробіття є тривалим і має, як правило, хронічний характер.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Види конкурентної боротьби і її закономірності

План: Вступ Сутність конкуренції. Конкуренція як категорія ринкової економіки Умови виникнення конкуренції. Економічний закон конкуренції Форми економічної конкуренції Монополія як антипод конкуренції. Захист конкуренції. Висновки Література. Вступ Сучасна ринкова економіка являє собою складний організм, що складається з різноманітних виробничих, комерційних, фінансових та інформаційних структур, які взаємодіють на тлі розгалуженої системи правових норм, і об’єднуються єдиним поняттям - ринок. За визначенням ринок - це ...

Системи міжнародної економіки

В сучасному світі виробляти всі види товарів, так як і створювати і удосконалювати всі типи факторів виробництва, не під силу ні одній, навіть найбагатшій країні. Міжнародна економіка є тим механізмом, який може забезпечити досягнення цих цілей в інтересах всіх країн. Після кризи 30-х років, яка потрясла буквально весь світ світове господарство виявилось розбалансованим. Країни входили в торгові війни між собою. З появою перших комп’ютерів, які показали здатність замінити не тільки фізичний, але й розумовий труб людини, що ...

Предмет, методи і завдання економічної статистики

План: Предмет економічної статистики Метод і завдання економічної статистики 1. Економічна статистика є наукою, яка має ряд суттєвих специфічних особливостей, що відрізняють її від інших суспільних наук. Ці особливості пов’язані з пізнанням суспільно-економічних явищ, тобто характеристикою кількісної її визначеності, наприклад характеристика чисельності населення, його природнього та механічного руху і структури, виробництва продукції і надання послуг у різних галузях економіки. Трудових ресурсів та їх використання, ...