Search:

Доказ і доведення в судовому процесі

Процес судового доведенню в силу його змагальності має принципово нелінійний і немонотонний характер. Так, у логіці і математиці доведення здійснює один пропонент, котрий дотримується якоїсь однієї лінії аргументації та у принципі не обмежений часом і ресурсами. У судовому ж процесі фактично ми маємо справу як мінімум із трьома лініями доведення: у цивільному процесі – це лінії доведення позивача і відповідача плюс лінія, прийнята судом; у кримінальному процесі – це лінія обвинувачення, лінія захисту і лінія суду. Суд може цілком погодитися з аргументами кожної сторони й обрати комбіновану лінію аргументації, нарешті, не погодитися з аргументами жодної сторони, вирівшиши справу на власний розсуд або надіславши її на додаткове вивчення. У разі апеляції до суду вищої інстанції ним може бути обрана нова лінія доведення тощо. У цьому і полягає не лінійність судових доведень. Їхній немонотонний характер визначається самою змагальністю процесу. В принципі передбачається, що кожна зі сторін сумлінно організує свою аргументацію, припускаючи її достатньою для обґрунтування своєї позиції. Однак при порівнянні аргументів у залі суду навіть найбільш струнка аргументація може виявитися недостатньою і незадовільною через як різну доказову силу наведених сторонами аргументів, так і можливість відкриття невідомих раніше обставин справи.

Доведення і спростування, аргументація і критика найчастіше проводяться в процесі спору. Залежно від типу спору застосовуються той або інший вид аргументації або критики, ті або інші прийоми або виверти. За метою розрізняють такі види спору: змагальний судовий процес(мета – обґрунтувати правомірність чи неправомірність позову при розгляді цивільних справ; домогтися покарання злочинця або відвести чи зм’якшити обвинувачення при розгляді кримінальних справ); наукова і професійна дискусія(мета – досягнення істини); полеміка(мета – спір заради перемоги). Спір заради перемоги ще називається вристичним. В еристичному спорі протилежні сторони вважаються не опонентами, а супротивниками. В таких спорах вважаються припустимі багато прийомів, неприпустимі ні з логічного, ні з морального поглядів. Тому таких вид спору виходить за рамки власне логіки і ми його не розглядаємо.

Список виконаної літератури:

1.Хоменко І.В. Логіка – юристам. 1998.

2. Тофтул М.Г. Логіка. – К.: Академія, 1999.

3. Конверський А.Є. Логіка., 1998.

4. Жеребкін В.Є. Логіка. – Харків.

5. В.Д Титова «Логіка» НЮАУ ім. Ярослава Мудрого 2005.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Система івестиційного права

План Вступ 1. Поняття, функції та система інвестиційного права 2. Форми та види інвестицій 3. Функції інвестиційного права. Список використаної літератури Вступ. Загальна теорія права предметом правового регулювання вважає однорідні суспільно-необхідні відносини, що виникають у різних сферах суспільного життя. Методом правового регулювання таких відносин є особливий спосіб впливу норм права на однорідні суспільні відносини. Предметом інвестиційного права є суспільні відносини, що виникають у процесі інвестиційної ...

Правові системи сучасності

ЗМІСТ Вступ 1. Романо-германська правова родина 2. Родина загального права 2.1. Англійське право 2.2. Право США 3. Інші правові системи 3.1. Родина скандинавського права 3.2. Родина мусульманського права 3.3. Родина африканського права Висновок Список використаної літератури і джерел ВСТУП Кожне політичне суспільство, кожна держава виробляє своє власне право в залежності від властивих йому характеристик, стану його розвитку, його філософії, ідеології, вірувань і устремлінь. У певному змісті, право того чи іншого ...

Відповідальність за шкоду, заподіяну джерелом підвищеної небезпеки

Зміст Зміст Вступ Поняття та види джерел підвищеної небезпеки Умови виникнення зобов’язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки Суб’єкти зобов’язань по відшкодуванню шкоди, заподіяної джерелом підвищеної небезпеки Підстави звільнення власника джерела підвищеної небезпеки від відповідальності Висновки Список використаних джерел Додатки Вступ Стаття 1187 ЦК України (ст. 450 ЦК УРСР) регулює зобов'язальні відносини, що виникають із факту ...