Search:

Державна реєстрація підприємницької діяльності

якщо засновником (або одним із засновників) є юридична особа, додатково додається нотаріально засвідчена копія свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи. Якщо ця юридична особа – нерезидент, то подається документ, що свідчить про реєстрацію її в державі місцезнаходження. Цей документ повинен бути засвідчений у країні видачі, перекладений українською мовою та легалізований у консульській установі. Також цей документ може бути засвідчений в посольстві держави в Україні та легалізований в МЗС.


Плата за реєстрацію

За державну реєстрацію встановлені такі розміри плати:

за державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності (реєстраційний збір): для громадян-підприємців – 1,5, для юридичних осіб – 7 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (відповідно 25,5 грн і 119 грн );

за прискорену (протягом одного дня) державну реєстрацію (перереєстрацію) суб’єктів підприємницької діяльності – у потрійному розмірі реєстраційного збору;

за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів суб’єктів підприємницької діяльності – 30 % реєстраційного збору;

за видачу дубліката посвідчення про державну реєстрацію суб’єкта підприємницької діяльності – 10 % реєстраційного збору.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності у зв’язку зі зміною законодавства здійснюється безплатно, якщо інше не передбачено законом.


Видача та переоформлення свідоцтва про державну реєстрацію

За наявності всіх документів орган державної реєстрації зобов’язаний протягом не більше п’яти робочих днів з дня їх надходження (а за бажанням заявника при сплаті потрійного реєстрового збору – протягом 1 дня) внести дані реєстраційної картки до Реєстру суб’єктів підприємницької діяльності та видати Свідоцтво про державну реєстрацію встановленого зразка з проставленим ідентифікаційним кодом юридичної особи або з ідентифікаційним номером фізичної особи – платника податків та інших обов’язкових платежів.

За кожний прострочений день орган державної реєстрації повинен сплатити заявнику 20 % реєстраційного збору , але не більше розміру внесеної заявником плати за державну реєстрацію.

Заявнику видається оригінал свідоцтва про державну реєстрацію з трьома його копіями, а також оригінал та копія поданих ним установчих документів з відміткою органу державної реєстрації.

Підрозділи суб’єкта підприємницької діяльності – філії (відділення), представництва без створення юридичної особи не потребують державної реєстрації. Але ж потрібно повідомити про це орган реєстрації для внесення відповідних додаткових відомостей до вашої реєстраційної картки.

Перереєстрація суб’єктів підприємницької діяльності проводиться в такому ж порядку, як і їх реєстрація, у разі зміни:

назви;

організаційно-правової форми;

форми власності.

Суб’єкт підприємницької діяльності у місячний термін з моменту настання зазначених змін зобов’язаний подати документи для перереєстрації з підтвердженням опублікування інформації про зміни у друкованих засобах масової інформації.

До органу державної реєстрації необхідно звернутися також в наступних випадках:

внесення змін (доповнень) в установчі документи, які не потребують перереєстрації. Суб’єкт підприємницької діяльності зобов’язаний подати до органу державної реєстрації по 2 оригінали та по 1 копії документів, завірених в установленому порядку, в яких наведено зазначені зміни (доповнення), внести їх до своєї реєстраційної картки та сплатити збір за державну реєстрацію змін (доповнень) до установчих документів;

зміни прізвища, ім’я чи по батькові підприємця-громадянина. Для одержання нового свідоцтва він повинен в 10-денний термін з моменту настання зазначеної зміни подати до органу державної реєстрації реєстраційну картку з внесеними змінами, документ, що підтверджує зміну прізвища, ім’я чи по батькові, одну фотокартку та документ, що підтверджує внесення плати (10 % реєстраційного збору – як за видачу дублікату);

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Організація фінансової роботи та фінансове забезпечення діяльності підприємств. Оподаткування підприємства

ЗМІСТ Вступ Фірмова торгівельна мережа, її задачі і перспективи розвитку Передумови створення фірмової торгівельної мережі Задачі фірмової торгівельної мережі в сучасних умовах Організація роботи магазину “Орхідея” та шляхи підвищення її ефективності Організація вивчення попиту населення та формування асортименту товарів Організація рекламної роботи в магазині Організація продажу і обслуговування покупців Шляхи удосконалення роботи фірмового магазину та обслуговування покупців Оцінка фінансово-економічних показників ...

Державна реєстрація підприємницької діяльності

Статус підприємця в Україні досягається шляхом державної реєстрації в порядку, встановленому чинним законодавством. Провадження підприємницької діяльності без державної реєстрації забороняється. Державну реєстрацію суб’єктів підприємницької діяльності здійснюють виконавчі комітети міських, районних у містах Рад народних депутатів або районні (а також районні в м. Києві і м. Севастополі) Державні адміністрації за місцезнаходженням керівного органу (правління, дирекції та ін.) чи місцем проживання суб’єктів бізнесу. ...

Оборотні фонди і оборотні засоби п-ва

Економічна суть, матеріальний склад і структура оборотних засобів і оборотних фондів (Об.Ф). Нормування оборотних засобів п-ва. Оборотність оборотних засобів. 1. Оборотні фонди – це предмети праці, які приймають участь лише в одному виробничому періоді, за який повністю переносять свою вартість на вартість виготовленої продукції, змінюючи при цьому свою форму, розміри, фізичний чи хімічний стан. Всі Об.Ф, які обслуговують процес в-ва, можна поділити на 2 групи: Об.Ф у виробничих запасах – це сировина, матеріали, паливо, ...