Search:

Суспільно-політичні погляди М. С. Грушевського

Висновок

Тільки в незалежній Україні ім’я Михайла Грушевського знайшло справжнє визнання. Високістю духу, благородством помислів він заклав найглибші ідейні підвалини національного відродження, очолив перший у XX столітті прорив українського народу до самостійності. За своє життя Грушевський зробив і написав так багато, що про його творчу і політичну діяльність створено величезну літературу, склався окремий міждисциплінарний напрямок, який має назву грушевськознавство.

Михайло Грушевський — це вчений світового рівня, творча спадщина якого вражає своїм тематичним діапазоном, енциклопедичністю, фундаментальністю. Його перу належить близько двох тисяч праць з історії, соціології, літератури, етнографії, фольклору. Ще й досі неповною мірою досліджено його публіцистику, епістолярний доробок. Та насамперед він увійшов у вітчизняну історію як її великий літописець, автор фундаментальної «Історії України - Руси», справедливо названої - метрикою нашого народу. Створена ним цілісна концепція українського історичного процесу увібрала в себе кращі здобутки сучасної йому світової української науки, була осяяна високою свідомістю і тому стала стрижневою ідеєю українського відродження. М. С. Грушевський — видатний громадський і державний діяч, визнаний лідер національно-демократичної революції. Він належить до тих політиків, які сповна пізнали велич і насолоду тріумфу і гіркоту поразки, але до кінця залишилися вірними ідеї усього життя — самоствердженню свого народу.

Список використаної літератури

1. Гирич. І. – Спадщина М. Грушевського і сьогодення // Історія України – 2001 №43 с. 4-7

2. Кармазин. О. – Еволюція поглядів М. Грушевського на Українську державу // О. Кармазин // Людина і політика- 1999 №2 – с. 57-61

3. Пиріг Р. Я. - М. Грушевський в об’єктиві реальності /\Наука і суспільство – 2006 №11 с. 12-15

4. Огородник І. В – Історія філософської думки України// І. В Огородник , В.В. Огородник – К; Вища школа: Знання 1999 – 543 с.

5. Манелюк В. – Ідеї влади та управління в суспільно-політичній концепції М. Грушевського// В. Манелюк // Вісник Укр. Академії державного управління при президенті України – 1999 №2 с. 215-226

6. Г. Стрельський - М. Грушевський його сподвижники та опоненти //Г. Стрельський., А. Горбачу – К; Четверта хвиля, 1996 – 199с.

7. Тисячу років української суспільно-політичної думки у 9 томах // Ред. Т. Гунчак – К: Дніпро 2001-520 с.

8. Шаповал Ю. Г – М. С. Грушевський // Ю. І Шаповал, І. В. Верба – К: Альтернатива 2005-352с.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Сучасні лідери

ДОПОВІДЬ на тему: «Сучасні лідери. Про заступника голови громадської організації УНА-УНСО Миколу ЛЯХОВИЧА». В кінці 80-их на початку 90-их років XX століття Україна увійшла в новий етап свого розвитку. Він характеризувався значним посиленням державницьких настроїв серед населення, що в кінцевому результаті призвело до створення омріяної незалежної Української держави. Те, чого прагнули і за що проливали свою кров наші предки, стало реальністю. Після 24 серпня 1991 року в Україні почалися масові суспільно-політичні ...

Сутність держави

Держава - це основний інститут політичної системи, що здійснює управління суспільством, охорону його економічної та соціальної сфери, культури. Це явище виникає на певному етапі розвитку людства, вона має суверенитет і здійснює владу на повній території. Потрібно пам'ятати, що поняття держави неоднозначне: 1. це політична організація панівного класу, що має своєю метою охороняти існуючий порядок і придушувати опір інших класів, соціальних верств і соціальних спільностей. 2. організація великої соціальної спільності, ...

Війна США в Іраці. Причини та розв’язання проблеми

Можна по-різному підходити до війни в Іраці. Однак реалістичний погляд на теперішній світ зобов'язує нас зробити висновок, що видима війна, яка почалася 19 березня, є вимушеним продовженням невидимої війни, яку вже довший час веде проти Америки розгалужена міжнародна терористична мережа, підтримувана певними країнами, до кола котрих в першу чергу належить Ірак. Не тільки треба було сказати: „Досить!", але це треба було сказати раніше, не тримаючи ніяких ілюзій щодо безпорадної, слабовольної ООН і не боячись ...