Search:

Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

Реферати » Комп'ютерні науки » Програма “провідник”, робочий стіл, добування файлів з архіву

План виконання

Програма “провідник”

Робочий стіл

Добування файлів з архіву

Програма “Провідник”

- Призначення програми

Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну і ієрархічну структуру. Під час переміщення файла з папки, розміщеної на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папку на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім – на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка. Тому при виконанні операції з інформаційними об’єктами (папками файлами) бажано мати швидкій доступ до цих об’єктів з урахуванням ієрархічності їх розташування у файловій системі

Такий наочний перехід з однієї гілки файлової системи на іншу реалізовано у програмі “Провідник”, призначеної для спрощення виконання операцій з інформаційними об’єктами (Створення папок і ярликів, переміщення об’єктів та ін.),що розміщуються як на даному ПК, так і на інших комп’ютерах підключених до іншої локальної мережі.

- Виклик програми

Можливий такій спосіб:

=У меню вибрати пункт “ Програми”, а потім – підпункт “Провідник”;

=При натисканні клавіші <Shift> двічі, клацнути мишею на значку будь якої папки (наприклад “Мій комп’ютер”);

=клацнути правою клавішею на одній із папок (“Мій комп’ютер ”, “Мережене оточення”, “Корзина” ) або на кнопці “Пуск”. Потім з контекстною системою вибрати пункт “Провідник”

Структура вікна

Вікно програми “Провідник” складається з 2-х частин: лівої (панель ресурсів комп’ютера і правої панель вмісту вибраної папки)

На найвищому рівні у панелі ресурсів розміщується робочий стіл, оскільки з нього є доступ до інших ресурсів: “Мій комп’ютер ” “Мережене оточення”, і “Кошик”. Таким чином ці компоненти знаходяться на одному рівні ієрархії.

Якщо з нижньої частини якогось об’єкта виходить вертикально штрихова лінія, то всі значки, є елементами цього об’єкта. Наприклад, диски є елементами папки “Мій комп’ютер ”.

Ліворуч від значка об’єкта у прямокутній рамці може бути знак “+” або “-”. При клацанні мишею по знаку “+” розвертається вузол, показуючи, які гілки виходять із нього (наприклад, які папки є на диску С). при цьому знак “+” замінюється знаком “-”. При клацанні мишею на “-” відбувається зворотній процес – вузол звертається (гілки вилучаються).

Якщо розгорнуто багато вузлів то для перегляду даної деревоподібної структури можна скористатися вертикальною лінійкою прокручування.

Переміщення по дереву у панелі ресурсів не змінює вміст правої панелі; що є звичайним вікном папки. Для зміни вмісту тут досить клацнути мишею на значку папки, яка цікавить, у панелі ресурсів.

Таке переміщення по дереву для вибору об’єктів відбувається швидше, ніж послідовне відкривання вкладених папок

– Операції з об’єктами

на панелі вибору вмісту папки можна виконувати ті самі дії, що у вікні відкритої папки.

Створення папок та ярликів, вилучення і переміщення об’єктів здійснюється так само, як у “Структурі вікна ”.

Для переміщення будь якого об’єкта за допомогою миші необхідно переміщувати об’єкт з правої частини в ліву.

Робочий стіл.

Windows 98 є об’єктивно-орієнтованою ОС, що допомагає змінити створення та оброблення документів на паперових носіях іншими електронними аналогами.

Моделлю робочого стола в офісі, на панелі якого розміщується різні папки та документи, у Windows 98 виступає екран дисплея, що тут має таку саму назву – “ Робочий стіл”. Наявні на ньому папки і документи можна переміщувати, переглядати, змінювати, а також вилучати в кошик, розташований на робочому столі. Це означає, що дії, які раніше використовувались з паперовими документами, можна наочно здійснювати з електронними документами.

Після завантаження Windows 98 на екрані дисплея з’являється робочий стіл, на фоні якого будуть використовуватись всі дії під час роботи з ПК. На робочому столі Windows 98, так само, як і в офісі, можуть розташовуватись різні папки, документи й інші об’єкти залежно від організованості користувача.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Дистанційне навчання

ПЛАН 1. Вступ 2. Сутність дистанційного навчання 3. Переваги дистанційного навчання і що потрібно для нього 4. Характеристика навчального процесу 5. Положення Кабінету Міністрів про дистанційне навчання 6. Українські центри дистанційної освіти 7. Висновки 8. Список використаної літератури ВСТУП У наш час Інтернет-технологій багато аспектів нашого життя переноситься в мережу, прискорюючи тим самим темпи розвитку інформаційного суспільства і долаючи географічні бар’єри. Не стає виключенням і освіта. Зараз вже не ...

Елементи розвивального навчання у викладанні інформатики

План На першому етапі вивчення базової частини курсу інформатики центральною складовою є ал­горитмізація. Наступний етап програми передбачає реалізацію учнями знань. Виконання кожної лабораторної роботи за­вершується її захистом. Ще однією формою розвитку самостійності учнів у процесі вивчення предмета, їх творчого підходу до цього процесу є написання курсових робіт Протягом усього курсу вивчення інформа­тики учні беруть участь у семінарських занят­тях із творчими доповідями Використання навчально-контролюючих програм Для ...

Діапазон комірок. Обчислення в комірках

Виділення діапазону комірок. Більшість команд Excel оперують з активною коміркою або діапазоном комірок. Для виділення суміжного діапазону комірок слід за допомогою вказівника миші (утримуючи ліву кнопку миші натисненою) підсвітити потрібний прямокутник комірок. Для виділення колонки або рядка слід сумістити вказівник миші із заголовком колонки або номером рядка і клацнути лівою кнопкою миші. Для виділення несуміжного діапазону комірок слід, утримуючи натиснутим клавіш [Ctrl], пересувати вказівник миші по комірках, які ...