Search:

Аналіз прямих витрат

Загальний вплив : 51198

Затрати матеріалів на виробництво ковдр зросли на 51198 грн., в тому числі :

За рахунок зміни обсягу випуску на +60030.

За рахунок зміни норм матеріалів на одиницю виробу на -15732.

За рахунок зміни цін матеріалів на 6900.

В даному випадку знак “-“ являє собою позитивний вплив фактора , бо це означає, що затрати зменьшується .

Те, що затрати значно збільшились при підвищенні обсягу випуску (перша підстановка ) – це природньо. Те, що вплив зміни норм затрат матеріалів позитивний (зі знаком “-“ )можна пояснити так: змінились норми використання двох видів матеріалів – норми затрат ниток збільшується і норми витрат пуха на одиницю виробу зменьшується. Зміна останніх має більше значення, бо – пух найдорожчий з усіх матеріалів, що використовуються.

При зміні цін на матеріали затрати зросли, бо ціна на 1 кг пуха підвищилась. Затрати зросли незначно, бо одночасово з підвищенням цін зменьшилась норма затрат пуха.

Фактори впливу на зміну матеріальних затрат на випуск подушок .

Таблиця 8 .

№ підстано-вки та назва фактору

Обсяг виробни-цтва подушок , шт.

Норми затрат , м, кг, м^2 відповідно

Ціни матеріа-лів , грн.

Матеріа-льні затрати на виробни-цтво подушок, грн.

Величина впливу фактору

По плану:

736

2,5;1;1,7

0,2;50;15

58880

_

1. Зміна обсягу виробни-цтва

1104

2,5;1;1,7

0,2;50;15

883320

29440

2. Зміна норм матеріалів

1104

2,5;1;1,7

0,2;50;15

88320

_

3. Зміна ціни матеріалів

1104

2,5;1;1,7

0,2;55;15

93840

5520

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Ринкова економіка

Вступ Вся економічна теорія побудована на постулаті про те, що змінення стимулів впливає на людину завбаченими засобами. Зазвичай обирається той спосіб, який передвіщає нам більше користі та менше витрат. Це – основоположний принцип економічної теорії, але він діє й у інших сферах життя. Стимули вносять свою вагу практична усюди. Якщо розглядати ринкову економіку, то цей постулат означає, що споживач купує більше товарів, коли ціна падає, та менше, коли вона зростає. Виробники ж, навпаки, поставляють більше товару, коли ...

Економічний ріст

Економічний ріст визначається і вимірюється: Збільшенням реального ВНП і ЧНП (ЧНП = ВНП - амортвідрахування), за деякий період часу. Збільшенням реального ВНП або ЧНП на душу населення за деякий період часу. Використовуються два способи наприклад: ВНП Індії майже на 70% перевершує ВНП Швейцарії, але рівень життя в Індії більше, ніж у 60 раз нижчий від Швейцарії. Економічний ріс вимірюється річними темпами росту в %. Наприклад: Реальний ВНП = 200 млрд. $ у минулому році, 210 млрд. – у цьому році. Темпи росту = Джерела ...

Економічний аналіз. Методи, прийоми, аналіз впливу

Під методом у широкому розумінні сло­ва слід розуміти шляхи, способи та засоби пізнання дійсності, сукупність органічно пов'язаних принципів та прийомів дослі­дження різноманітних явищ. Метод економічного аналізу діяльності підприємств, як і будь-якої іншої науки, визначається змістом та особливостями пред­мета, які, у свою чергу, зумовлюються тими конкретними цілями, вимогами та завданнями, що постали на даному етапі розвитку економіки або проглядаються в перспективі. Предмет відповідає на запитання, що ми вивчаємо, а ...