Search:

Аналіз прямих витрат

Загальний вплив : 29992

Затрати матеріалів на випуск подушок зросли на 29992 грн., в тому числі за рахунок зміни обсягу випуску (збільшується ) на 29440, за рахунок зростання цін на матеріали – на 5520.

4. Аналіз затрат на оплату праці та на обслуговування виробництва та управління.

Затрати на оплату праці мають меншу притому вагу в собівартості продукції, ніж матеріальні затрати. Загально відомо, що одним із найважливіших джерел зниження собівартості продукції є більш швидке зростання продуктивності праці порівняно із середньою оплатою праці.

На підприємстві ,що аналізується так і відбулось.

Затрати на оплату праці на підприємстві “ Шик “.

Таблиця 9.

Кількість працюю-чих, план

Персонал плановий

Ставка планова, грн.

Персонал фактичний

Кількість працюю-чих, факт

Ставка фактична, грн.

1

Робочий на машині 1

300

Робочий на машині 1

1

300

1

Закройщик

300

Закройщик

1

300

4

Швачки

1-подушки

3-ковдри

300

Швачки

1-подушки

3-ковдри

4

300

1

Директор

500

Директор

1

500

1

Головний бухгалтер

450

Головний бухгалтер

1

450

1

Менеджер по забезпе-ченню матеріала-ми

350

Менеджер по забезпе-

ченню матеріала-ми і реалізації готових виробів

1

420

1

Менеджер по реалізації готових виробів

350

Робочий, що виконує функції механіка і електрика

1

390

1

Механік

300

Водій

2

300

1

Електрик

300

Грузчик

1

200

2

Водій

300

Складов-щик

1

200

1

Грузчик

200

Приймаль-ники на пунктах

3

200

1

Складов-щик

200

Вбираль-ниця

1

150

3

Приймаль-ники на пунктах

200

Художник-дизайнер

1

200

1

Вбираль-ниця

150

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Інфляція в Україні та шляхи її усунення

Вступ. Найефективнішим індикатором «здоров’я» економіки країни є її фінансовий стан. Адже фінансова система не лише забезпечує необхідні взаємозв’язки в економіці, вона є одним з найвпливовіших важелів макроекономічного регулювання, інструментом, за допомогою якого уряди мають змогу регулювати економічний розвиток. Саме тому діяльність виконавчої влади кожної країни спрямована на забезпечення стабільності фінансово-кредитної системи та фінансового стану в цілому. Запорукою цього, серед іншого, має бути стан “керованості” ...

Фондові біржі, НАФТА

План Фондова біржа. Фондові біржі США, Німеччини, Японії……………...3 стор. Північно - Американська асоціація НАФТА……………………………9 стор. Список використаної літератури………………………………………..15 стор. Фондова біржа. Фондові біржі США, Німеччини, Японії. Фондові біржі – це спеціалізовані організації, в приміщені яких відбуваються зустрічі працедавців цінних паперів з покупцями. Об’єднуючи професійних учасників ринку цінних паперів в одному приміщені, біржі створюють умови для концентрації попиту та пропозиції і ...

Еволюція (етапи розвитку) управлінського обліку

Вивчення наукових праць з теорії виробничого і управлінського обліку Друрі, Хорнгрена, Тостера, Стоуна показують, що деякі з них називають предмет “виробничий облік”, інші застосовують термін “управлінський облік”. Система виробничого обліку займається підготовкою інформації про витрати виробництва, визначення собівартості виготовленої продукції та собівартості незавершеного виробництва для визначення прибутку підприємства. Система управлінського обліку займається підготовкою інформації про витрати, доходи та фінансові ...