Search:

Аналіз прямих витрат

Фонд зарплати плановий = 5800 грн.

Кількість працюючих = 20 чоловік.

Загальне відхилення =-290 грн.

Фонд зарплати фактичний = 5510 грн.

Кількість працюючих = 19 чоловік.

Середня зарплата планова ==290 грн. Дорівнює середній зарплаті фактичній .

Продуктивність праці по пошиттю ковдр зросла в 1,6 рази, по пошиттю подушок – в 1,5 рази.

Тобто середня зарплата не зростає, а продуктивність праці зростає великими темпами.

Затрати на оплату праці на підприємстві зменьшились за рахунок того, що форма зекономила 280 грн., залишивши одного менеджера і підвищив йому платню; замість механіка і електрика взяли одну компітентну людину також з підвищеною платнею (на цьому зекономили ще 210 грн.). З метою майбутніх прибутків взяли на роботу по трудовому договору художника-дизайнера, який розробляє вишивки для ковдр. На підприємстві відбулося скорочення трудозатрат в натуральній формі з значним скороченням передозатрат в вартісній формі, причому темпи скорочення затрат в грошовій формі відстають від темпів скорочення затрат в натуральній формі. Це раціоналізація виробництва [12 ]. Кожний підприємець намагається до скорочення трудомісткості одиниці продукції шляхом раціоналізації виробництва. В нашому випадку відбулося скорочення затрат на оплату праці з одночасним ростом випуску продукції, що призвело до значного зменшення трудомісткості.

Трудомісткість виробів .

Таблиця 10.

Продукція

Затрати на оплату праці за виробами , грн.

Кількість продукції

Затрати на оплату праці на одиницю виробу , грн.

план

факт

план

факт

план

факт

1. Ковдри

3654

3416,2

345

552

10,5

6,1

2. Подушки

2146

2093,8

736

1104

2,9

1,9

Всього

5800

5510

х

х

х

х

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Доступність економічної освіти

1. Вища освіта в Україні. Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту Економічна освіта – це підготовка фахівців для економічних служб, підприємств і спеціальних економічних організацій (фінансових, банківських, статистичних, аудиторських, маркетингових та ін.), а також формування необхідного мінімуму професійних економічних знань у спеціалістів різних галузей економіки і широкого кола працівників підприємницьких структур. Вища освіта в Україна має таку структуру: 1. До структури вищої освіти входять освітні й ...

Тіньові капітали. Джерела і механізми нагромадження, шляхи повернення, легалізації і використання

Насамперед зауважу, що капітал є не що інше, як система відносин власності. До національного капіталу треба включати весь капітал, який: по-перше, має походженням національну економіку (офіційну і "тіньову") та її ж обслуговує; по-друге, має походженням національну економіку, але обслуговує іноземні економіки; по-третє, є результатом використання національних капіталів в іноземній економіці. А тепер я хотів би привернути увагу учасників "круглого столу" до дуже вагомого, а за сучасних умов, майже ...

Контрольна робота Інвестеційний менеджмент

Питання № 10 ПЛАН 1. Питання № 10. Які види грошових потоків відображені в звіті про рух грошових коштів? ........................... 3 2. Питання № 37 Що таке альтернативний проект? Як порівняти проекти різної тривалості? .................................... 6 3. Задача № 10 ......................... ...