Search:

Аналіз прямих витрат

Аналіз собівартості ковдри свідчить , що загальний розмір економії на одній ковдрі = 29 грн. Основна економія відбулася за допомогою економії матеріалів. Питома вага усіх інших статей калькуляції також зменшилась. За рахунок того, що зменшилась собівартість продукції, підприємство отримає великий прибуток.

Повна собівартість продукції дорівнює виробнича собівартість плюс позавиробничі витрати. Як правило, позавиробничі витрати являють собою дуже маленьку частку собівартості. Повна собівартість плюс прибуток плюс податок на додану вартість дорівнює ціна. Навіть при незмінній ціні підприємство збільшить свій прибуток на 29 гривень на кожній ковдрі (а їх фактично випускають 552 штуки). З таким прибутком можна розширяти виробництво і стимулювати працюючих, збільшуючи платню.

Аналіз собівартості подушки за статтями калькуляції.

Таблиця 13.

Стаття витрат

На одиницю продукції, грн.

Відхилення

Сума, грн.

план

факт

Сировина і матеріали

80

85

5

2. Паливо і енергія

0,85

0,5

-0,35

3.Заробітна плата

2,9

1,89

-1,01

4. Відрахування на соціальне страхування

0,11

0,07

-0,04

5. Витрати на утримання і використання устаткування

1,42

0,97

-0,45

6. Загальногосподарські витрати

1,18

0,77

-0,41

7. Загальновиробничі витрати

2,53

1,73

-0,8

Виробнича собівартість

89

90,93

1,93

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Інвестиції і інвестиційна діяльність. Економічна суть інвестицій

РОЗДІЛ 1. ІНВЕСТИЦІЇ ТА ІНВЕСТИЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЕКОНОМІЧНА СУТЬ ІНВЕСТИЦІЙ…..………………………. 1.1. Вступ……………………………………………………………….. 1.2. Інвестування приватного сектору ……………………………….. 1.3. Інвестування державного сектору ………………………………. 1.4. Динамічні ендогенні моделі та методи оптимізації інвестицій у двосекторній економіці ……………………………. 1.5. Класифікація інвестицій ………………………………………….. 1.6. Інвестиційна діяльність та інвестиційна політика підприємств... 1.7. Інвестиційна привабливість (країни, регіону, ...

Регулювання міжнародної економічної діяльності

1.Концептуальні проблеми регулювання відкритої економіки. Для України (як і для інших країн з економікою транзитивного типу) необхідним є створення ефективної системи відкритої економіки в умовах радикальної структурної реформи. Інколи, як в українському випадку, ці завдання відбуваються у новій національно-державній визначеності. І все це – на тлі жорстокої конкуренції на світових ринках за гострого дефіциту власних та мобілізованих закордонно-фінансових ресурсів. Механізм саморегулювання сучасної ...

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Термін “економіка” утворився від грецьких слів “oikos”, що означає у перекладі будинок, господарство і “nomos”- правило, закон. Сукупність цих слів у буквальному значенні означає “правила ведення домашнього господарства”. Економіка- це системний господарський комплекс, що містить у собі взаємозв’язані і взаємозалежні ланки, по-перше, суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну зробленого продукту в масштабах усієї держави. Економіка - складна поліструктурна система, яка функціонує з метою задоволення ...