Search:

Аналіз прямих витрат

Планові затрати матеріалів на одну подушку = 80 гривень. Матеріали (фактичні). Підприємство вирішило змінити на краще дизайн ковдр: вишити його різноманітним орнаментом. Тому затрати ниток збільшились. Підприємство збільшило обсяг виробництва продукції. Йому потрібно більше пуху. Тому на приймальних пунктах вирішили залучити більше селян які б приносили пух. Тому підвищили ціни за кілограм до 45 гривень. Після очищення ціна за кілограм становить 55 гривень. Підприємство вирішило змінити норму витрат пуху на одну ковдру до 2,5 кг і норму витрат атласу до 7,5 (не за рахунок площі ковдри, а за рахунок залишків атласу на шви). Це все значно змінило собівартість виробів. Аналіз матеріальних затрат див. у п. 2.3. Продуктивність праці швачок та обсяги виробництва:

По плану: передбачалось, що одна швачка шиє 5 ковдр в день, тобто 3 швачки шиють 15 ковдр в день, за місяць – 345 шт. Передбачалось, що у швачки, яка відповідає за пошиття подушок витрачається 15 хвилин на одну подушку, тому за 8 годин роботи вона шиє 32 подушки, а за місяць – 736.

Фактично: директор підприємства став наполягати на підвищенні продуктивності праці і встановив такі норми, що 1 швачка шиє 8 ковдр в день. Відповідно 3 швачки за місяць шиють 552 штуки. Швачка повинна шити подушку за 10 хвилин , 48 в день і 1104 за місяць.

Фонд заробітної плати.

За планом на підприємстві працює слідуючий персонал - 20 чоловік: робочий по машині № 1 (див. осн. Засоби) з окладом 300 грн., закройщик – 300 грн., 4 швачки – по 300 грн. кожна, директор 500 грн., головний бухгалтер – 450 грн., менеджер по забезпеченню матеріалами – 350 грн., менеджер по реалізації – 350 грн., механік – 300 грн., електрик – 300 грн., 2 водія по 300 грн. кожний кладовщик – 200 грн., 3 прийомщика пуху на селах – 200 грн. Кожний, грузчик – 200 грн., прибиральниця – 150 грн.

Фактично: підприємство взяло на роботу художника дизайнера для того, щоб він розробив оригінальний орнамент для ковдр. Він працює 1 місяць по трудовій угоді за 200 грн. На підприємстві залишили 1 менеджера, який займається і забезпеченням матеріалами і реалізацією готових виробів. Його зарплата – 420 грн. На підприємстві залишили 1 робітника, який працює і механіком і електриком. Його заробіток 390 грн.

Детальний аналіз змін, що відбулись, див. у розділі 4.

Підприємство знімає в оренду приміщення. З прийомних пунктів, 2 склада (для матеріалів і готової продукції ), цех та кабінети директора, менеджера, головного бухгалтера, кімнату для робочих. Загальня платня 5040 грн.

За енергію підприємство платить 700 грн., за воду –70 грн., за топливо – 1000 грн., за утримання офісу (факс, телефон, канцелярія) – 300 грн., за послуги банку – 55 грн. Амортизація –2842 грн. (2машини –2 група основних засобів; машина №1, 4 швейні машини – 3 група основних засобів).

3. Аналізматеріальних затрат .

Як правило, найбільшу питому вагу в собівартості промислової продукції займають затрати на сировину і матеріали. Тому дуже важливим джерелом зменшення собівартості продукції є скорочення матеріальним. Загальна сума затрат залежить від обсягу випуску продукції, її структури та змін питомих затрат на окремі вироби.


Схема 1. Факторна система прямих матеріальних затрат .[2]

Аналіз матеріальних затрат полягає в порівнянні факторного обсягу їх з плановим чи базовим і в обчисленні дії окремих факторів на виявленні відхилення.

На підприємстві випускається два види продукції і матеріальні затрати на кожний зовсім різні матеріальні затрати на одну ковдру.

Таблиця 4.

матеріали

за планом

фактично

відхилення

норма затрат,м,кг,м2

ціна, грн.

сума, грн.

норма затрат, м, кг

ціна, грн.

сума, грн.

нитки

100 м

20 к

20 грн.

120 м

20 к

24

4

пух

3 кг

50 грн.

150 грн

2,5 кг

55 грн.

137,5

-12,5

атлас

8 м^2

15 грн.

120 грн.

7,5 кг

15 грн.

112,5

-7,5

всього

х

х

290

х

х

274

-16

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Суспільство як система економічного взаємообміну

План ВСТУП 1. ФІЛОСОФСЬКИЙ АНАЛІЗ СУСПІЛЬСТВА 2. ЕКОНОМІЧШ ПОТРЕБИ ЯК МАТЕРІАЛЬНА ОСНОВА СИСТЕМИ ЕКОНОМІЧНОГО ВЗАЄМООБМІНУ 3. ЗАКОН ЗРОСТАННЯ ПОТРЕБ 4. ФОРМУВАННЯ ПОТРЕБ ВЗАЄМООБМІНУ 5. СУБ'ЄКТИ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН. ЇХНІ ЕКОНОМІЧНІ ІНТЕРЕСИ ВИСНОВКИ СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ВСТУП Життя людей у суспільстві надзвичайно багатоманітне. Воно охоплює всі його сфери: навчання, відпочинок, заняття спортом, оз­доровлення, медичне обслуговування, науку, культуру, туризм, виробництво. Взаємодіючи і доповнюючи одна одну, ці ...

Системний аналіз

План I. Методи системного аналізу a) Неформальні методи системного аналізу b) Графічні методи системного аналізу c) Кількісні методи системного аналізу d) Методи моделювання системного аналізу II. Висунення альтернатив III. Процедура системного аналізу IV. Етапи системного аналізу Основу системного аналізу, становить не формальний математичний апарат, а загальні ідеї, оригінальний підхід до проблеми, що вирішується, своєрідний понятійний апарат. Проте, ґрунтуючись на загальній теорії систем, він ...

Доступність економічної освіти

1. Вища освіта в Україні. Структура вищої освіти. Документи про вищу освіту Економічна освіта – це підготовка фахівців для економічних служб, підприємств і спеціальних економічних організацій (фінансових, банківських, статистичних, аудиторських, маркетингових та ін.), а також формування необхідного мінімуму професійних економічних знань у спеціалістів різних галузей економіки і широкого кола працівників підприємницьких структур. Вища освіта в Україна має таку структуру: 1. До структури вищої освіти входять освітні й ...