Search:

Аналіз прямих витрат

При загальній економії матеріалів наковдру на 16 грн. Були перевитрати по одному виду матеріалів – ниткам – 4 грн. Це й є резерв зниження матеріальних затрат у розрахунку на 1 виріб. Що ж відбулося на підприємстві? За видами матеріалів:

Нитки. Підприємство вирішило покращити дизайн, вишивши ковдру гарними нитками, тому затрати ниток зросли. Ціна не змінилась.

Пух. По-перше змінпилась ціна на нього, бо на приймальних пунктах потрібно було привернути увагу більшої кількості людей, що бажали б здати пух. Тому його почали приймати за 45 грн./кг. Після очистки він вже коштує 55 грн./кг. По-друге, зменьшили норму використання пуху на одну ковдру до 2,5 кг. Це не змінить якості ковдри. Вона буде така ж тепла і легка. Пух розподіляється рівномірно вздовж усієї площини ковдри.

Атлас. Ціна не змінилась. Але “на шви “ тепер залишають менше тканини. Це дуже прекрасний спосіб зекономити за допомогою майстерності швачки.

Матеріальні затрати на 1 подушку.

Таблиця 5.

матеріали

за планом

фактично

відхилення

норма

ціна,грн.

сума,грн.

норма

ціна,грн.

сума,грн.

нитки

2,5 м

20 к

0,5 грн

2,5 м

20 к

0,5 грн

пух

1 кг

50 грн

50 грн

1 кг

55 грн

55 грн

5

атлас

1,7 м

15 грн

25,5 грн

1,7 м

15 грн

25,5 грн

всього

х

х

80

х

х

85 грн

5

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Економіка як об’єкт адміністративно-правового регулювання

Термін “економіка” утворився від грецьких слів “oikos”, що означає у перекладі будинок, господарство і “nomos”- правило, закон. Сукупність цих слів у буквальному значенні означає “правила ведення домашнього господарства”. Економіка- це системний господарський комплекс, що містить у собі взаємозв’язані і взаємозалежні ланки, по-перше, суспільного виробництва, по-друге, розподілу і, по-третє, обміну зробленого продукту в масштабах усієї держави. Економіка - складна поліструктурна система, яка функціонує з метою задоволення ...

Інфляція та антимонопольна політика

Вступ Iсторично склалося так, що одна з нових й, у деякому вiдношеннi, найважливiша функцiя уряду полягас в тому, щоб стабiлiзувати економiку, тобто допомагати iй забеспечувати повну зайнятiсть ресурсiв i стабiльний рiвень цiн. Перед вченими-економiстами стоiть завдання глибоко й конкретно вивчати явища i тенденцii у розвитку свiтовоi економiки. Одно з перших мiсць посiдас аналiз iнфляцii та факторiв, що ii обумовлюють. У процесi розвитку сучасноi змiшаноi економiки ступiнь державного втручання, а у рамках останнього-вибiр ...

Економічний ріст

Економічний ріст визначається і вимірюється: Збільшенням реального ВНП і ЧНП (ЧНП = ВНП - амортвідрахування), за деякий період часу. Збільшенням реального ВНП або ЧНП на душу населення за деякий період часу. Використовуються два способи наприклад: ВНП Індії майже на 70% перевершує ВНП Швейцарії, але рівень життя в Індії більше, ніж у 60 раз нижчий від Швейцарії. Економічний ріс вимірюється річними темпами росту в %. Наприклад: Реальний ВНП = 200 млрд. $ у минулому році, 210 млрд. – у цьому році. Темпи росту = Джерела ...