Search:

Аналіз прямих витрат

За рахунок збільшення ціни на 1 кг пуху збільшили затрати матеріалів на 1 подушку на 5 грн.

При аналізі матеріальних затрат слід виявити вплив таких факторів:

зміни питомих затрат сировини та матеріалів на одиницю продукції – фактор “норм“;

зміни собівартості заготовлення одиниці сировини та матеріалів – фактор «цін ».

1.Одіяло .

Нитки : фактор “норм “ (120-20)*коп.=4 грн.

Фактор “цін “ : (20-20)*120 м=0

Всього : +4 грн.

Пух : фактор “ норм “ : (2,5-3)*50 грн.=-2,5 грн

Фактор “цін “ : (55-50)*2,5 кг =12,5 грн.

Всього : -12,5 грн.

Атлас : фактор “ норм “ : (7,5-8)*15=-7,5 грн

Фактор “цін “ : (15-15)*7,5=0

Всього : -7,5 грн.

Резерв економії становить 16,5 грн. (4+12,5) у той час як на першому етапі деталізації показників цей резерв був лише 4 гривні. Тут можна більш точно побачити вплив кожного фактору. Якщо, наприклад, на першому етапі деталізації відхилення видно, що зміна норм цін і пуху призвела до зменшення затрат на 12,5 гривень, то тут можна побачити, що це відбулось завдяки позитивного за змістом впливу зміни “норм“ пуха на 25 гривень (зі знаком “-“) і негативного впливу зміни “цін“ на 12,5 ( зі знаком “ + ” , тобто збільшення затрат ).

Подушка.

1. Нитки : фактор “норм “ =0

фактор “цін “ =0

2.Пух : фактор “норм ”=0

Фактор “цін “=(55-50)*1=5

Атлас : фактор “норм “ : =0

Фактор “цін “ =0

Всього за 3 матеріалами :5 грн.

Ніяких додаткових резервів економії не виявлено .

Це ті ж самі 5 гривень через підвищення цін на пух .

Зменьшити затрати можна було б за допомогою норм використання пуха на 1 подушку, але зменьшення ваги пуху у подушці може привести до зниження якості виробу бо у подушці такі зміни дуже помітні так як в ній пух завжди пресується під тиском голови на відміну від ковдри, де такі зміни вмісту пуха ( якщо вони не дуже значні ) зовсім не помітні для користувача.

Обов‘язково слід проаналізувати матеріаломісткість виробництва виробів

Таблиця 6.

Вироби

Обсяг випуску

Затрати матеріалів на одиницю продукції, грн.

Сума затрат на виробництво виробу

план

факт

план

факт

план

факт

шт.

%

шт.

%

грн.

%

грн.

%

1. Одіяла

345

32

552

33

290

274

100050

63

151248

62

2.Подушки

736

68

1104

67

80

85

58880

37

93840

38

Всього

1081

100

1656

100

х

х

158870

100

245088

100

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17 


Подібні реферати:

Економіка України в період між першою та другою Світовими війнами

План Економічна політика українських урядів доби національно – визвольної революції (1917 – 1919 рр.); Господарство України в 20-ті роки; Народне господарство УРСР в 30-ті роки; Економічний розвиток західноукраїнських земель в 20–30-ті роки. 1. Перша світова війна негативно вплинула на економіку України. Назріла криза промислового виробництва, обсяг якого скоротився на 30 – 50 %. В Донбасі не працювало 200 шахт, зупинилися металургійні заводи, мобілізація в армію 4 млн. українців призвела до гострої нестачі робочих рук. ...

Особливості міжнародної торгівлі послугами

Поняття , види міжнародних послуг та їх класифікація. Послуга – це цілеспрямована дія економічного змісту, результат якої виражається в термінах споживання вартості та проявляється як задоволення конкретної потреби людини. Міжнародна природа послуги проявляється, або в безпосередньо міжнародному її характері, або в різноманітних економічних наслідках певної комерційної акції, які можуть бути пов’язані з виникненням різного роду зобов’язань або перспектив щодо подальшого співробітництва різно-національних ...

Екномічні дива ХХ ст. Економічне диво Німеччини

П Л А Н 1. ВСТУП. 2. СТРАТЕГІЇ ВІДБУДОВИ РИНКОВОЇ ЕКОНОМІКИ. 3. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІК ДЕРЖАВ ЗАХІДНОЇ ЄВРОПИ. 4. ВІДБУДОВА ЕКОНОМІКИ НІМЕЧЧИНИ. 4.1. Соціальна ринкова економіка і Нова Європа. 4.2. Німецьке економічне диво. 4.3. Нова Європа (створення Євросоюзу). 5. ЧИННИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНИХ СТРАТЕГІЙ У ПЕРЕХІДНИХ ЕКОНОМІКАХ. ВСТУП Кінець XXст. проходить під знаком трансформаційних процесів. Відбуваються зміни соціально-економічних систем у країнах колишнього соціалістичного табору, ...