Search:

Типи алгоритмів

Реферати » Комп'ютерні науки » Типи алгоритмів

Способи запису алгоритмів.

Блок-схеми і правила зображення блок-схеми.

Типи алгоритмів.

Складання блок-схем.

Способи запису алгоритмів.

Використовують такі способи подання (опису) алгоритмів:

словесно-формульний (опис здійснюється в словесній формі з використанням математичних чи інших формул;

графічний (за допомогою блок-схем або структурних схем);

з використанням спеціальних алгоритмічних мов (таких як навчальна алгоритмічна мова);

у вигляді програм, написаних певною мовою програмування.

Блок-схема і правила зображення блок-схем.

Блоки

Назва та призначення

Початок або кінець алгоритму

Блок введення даних

Блок виведення даних на друк

Арифметичний блок-використовується при обчисленні виразів; процес, присвоєння.

Text Box: умова

Логічний блок – використовується для перевірки умови

Блок модифікації – використовується для зміни в залежності від попередніх значень

Блок звернення до підпрограм

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Інформаційна безпека й інформаційні технології

На ранньому етапі автоматизації впровадження банківських систем (і взагалі засобів автоматизації банківської діяльності) не підвищувало відкритість банку. спілкування з зовнішнім світом, як і колись, йшло через операціоністів і кур'єрів, тому додаткова погроза безпеки інформації виникала лише від можливих зловживань з боку фахівців, що працювали в самому банку, по інформаційних технологіях. Положення змінилося після того, як на ринку фінансових послуг стали з'являтися продукти, саме виникнення яких було немислимо ...

Система управління бази даних

План Вступ 1.Поняття інформаційної системи 2.Поняття бази даних 3.Переваги комп’ютерної бази даних 4.Управління даними 5.Класифікація АІС 6.Класифікація запитів 7.Структура представлення даних Висновок Список використаної літератури Вступ Основні ідеї сучасної інформаційної технології базуються на концепції баз даних (БД). Відповідно до даної концепції основою інформаційної технології є дані, організовані в БД, що адекватно відбивають ...

Інформаційні технології і системи

Завдання 1 Вказати назву підприємства, де ви працюєте. Вказати засоби автоматизації управлінської праці (власні та арендовані), що використовуються в організації. Вказати їх модель і кількість. Навести перелік задач, що розв'язуються з допомогою цієї техніки. Дати коротеньку характеристику наведених задач. Проаналізувати існуючий рівень автоматизації обробки економічної інформації наданому підприємстві. Вказати , чи є. в наявності автоматизовані інформаційні системи управління. 5. Визначити перспективи розвитку ...