Search:

Типи алгоритмів

Призначення блоків випливає з їхніх назв. Блоки з’єднують лініями, які описують послідовність виконання команди. Ці лінії називаються лініями потоків передавання інформації. Природні напрями потоків зверху-вниз і зліва направо. Якщо напрямок потоку інший то лінія повинна мати стрілку.

Типи алгоритмів

Є 4-ри типи алгоритмів:

прості;

розгалужені;

циклічні;

універсальні;

Простими є такі команди: виконати, встати, іти, вміти тощо. Якщо алгоритм складається лише з послідовності простих команд то його називають простим, або лінійним.

Пр. Ранок

Алгоритм Ранок

Встати о 6.30 годині.

Виконати гімн. вправи.

Умитися.

Поснідати.

Вийти з дому о 7.30 годині.

Якщо в алгоритмі, окрім простих команд, є команда, яка містить умову, то такий алгоритм називається розгалуженим. Умови в інформатиці називаються логічним виразом.

Якщо логічний вираз, то команда , інакше команда 2.

Серія команд – це декілька команд.

Алгоритм Вечір

1.Повернутися з коледжу додому після занять.

Пообідати.

Якщо погода хороша, то попрацювати в саду, інакше піти в бібліотеку, взяти книжку, повернутися додому.

Зробити домашнє завдання.

Повечеряти.

Якщо є цікава телепередача, то подивитися телевізор, інакше почитати книжку.

Лягти спати.

Циклічні алгоритми.

Циклом називають процес повторення дій. Циклічні алгоритми забезпечують повторне виконання деяких команд скінчену кількість разів.

Доки логічний вираз, виконати команди

Алгоритм коледж

Іти на першу пару.

Доки не закінчилися заняття іти на наступну пару.

Іти додому.

Універсальні алгоритми – це такі які містять в собі вище перечисленні такі алгоритми.

4.Складання блок-схем.

4.1. Лінійні блок-схеми.

Приклад 1. Скласти блок-схему лінійного алгоритму.

де , де а, в, с – довжини сторін трикутника.

Блок-схема

Приклад 2.

,

де V =

Заміна змінних:

m – m

R-R

Блок-схема


4.2. Розгалужені блок-схеми.

Приклад № 3.

Скласти блок-схему розгалуженого алгоритму.

, якщо х < 0

якщо х0


Блок-схема

Приклад 4. Скласти блок-схему розгалуженого алгоритму.

Блок-схема


4.3. Циклічні алгоритми.

Скласти блок-схему циклічного алгоритму.

Блок-схемаПриклад № 6.

P=

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Інженерна графіка як наука створення проекційних зображень

1. Предмет інженерної графіки. Зображення як геометрична модель простору. Інженерна графіка - це дисципліна, яка складається з двох частин : нарисної геометрії та технічного креслення. Нарисна геометрія є розділом геометрії, в якому просторові форми предметів і відповідні геометричні закономірності вивчаються та досліджуються за допомогою їх зображень на площині.. Завданням нарисної геометрії є розробка методів побудови та читання креслень, вивчення способів розв’язування просторових геометричних задач за допомогою ...

Основні роботи операційної системи UNIX. Підтримка мережі UNIX

В даний час UNIX використовується на найрiзноманiтнiших апаратних платформах – вiд персональних робочих станцiй до потужних серверiв з тисячами користувачiв. Це пов’язано з тим, що UNIX – багатозадачна багатокористувацька система, що володiє широкими можливостями. З точки зору користувача, в операцiйнiй системi UNIX iснує два типи об’єктiв: файли i процеси. Всi данi зберiгаються у виглядi файлiв, доступ до периферiйних пристроїв здiйснюється як читання/запис в спецiальнi файли. Пiд час запуску програми ядро операцiйної ...

Програми архіватори WinRAR

Програма WinRAR призначена для створення і керу­вання архівними файлами. Вона є 32-розрядною версією архіватора RAR для ОС Windows 95, 98 і N7. Програма WinRAR забезпечує: • повну підтримку архівів RAR і ZІР; • високий ступінь стиснення інформації завдяки висо­коефективному алгоритму стиснення даних; • стиснення мультимедіа файлів за допомогою спе­ціального алгоритму; • підтримку технології Drag and Drop; • керування архівами форматів САВ, АRJ і LZH; • підтримку неперервних архівів (ступінь стиснення інформації в них на ...