Search:

Людина і довкілля

Реферати » Біологія » Людина і довкілля

Людство – частина біосфери, з якої воно бере всі засоби для існування. Перетворююча діяльність людини в біосфері настільки велика, що може бути порівняна лише з грандіозними геологічними процесами.

З історії відомо, що людина далеко не завжди розумно підходила, та навіть і сьогодні підходить до використання природних скарбів нашої планети. В результаті нераціональної діяльності людина лише протягом кількох останніх сторіч безслідно знищено багато видів рослин і тварин.

Часто гідротехнічні споруди позбавляють риб можливості досягти своїх нерестилищ. Випускання недостатньо очищених промислових відходів у водойми згубно діє на життя. Вирублення лісів без урахування їхнього відновлення спричиняє обміління річок і ерозію ґрунтів. На даний час збільшується потреба у воді на побутові та промислові цілі. Перед людством нависла загроза водного голоду. Проблема прісної води має бути вирішеною в найближчі роки.

Промислові підприємства і транспорт забирають із атмосфери величезну кількість кисню і забруднюють її шкідливими газами. Неконтрольоване використання атомної енергії забруднює біосферу радіоактивними речовинами.

Значна кількість промислових відходів є мутагенами, які можуть порушувати генотип рослин, тварин, людини, стати причиною спадкових хвороб і аномалій розвитку.

Сьогодні, коли людство усвідомило, до яких згубних наслідків веде хижацьке споживацьке відношення до природи. В нашій країні, і у всьому світі приймаються міри по охороні природи.

Екологія людини та її значення для гармонізації відносин людства та довкілля.

З кожним повним кроком технічного прогресу зростає могутність людини та її влада над природою. Водночас зростає і розуміння небезпеки такої влади. Адже природа – це єдиний організм, часткою якої є і сама людина.

Проблеми взаємодії між живими організмами та середовищем їх існування вивчає екологія. Одним із її розділів є екологія людини – це міждисциплінарна наука. Що вивчає закономірності взаємодії людини з навколишнім середовищем, динаміку росту народонаселення, збереження здоров’я, вдосконалення фізіологічних і психічних можливостей людини. Екологію людини можна розглядати як екологію популяційного виду Homo sapiens. Екологія людини вивчає вплив зовнішнього середовища на людський організм. Під зовнішнім середовищем слід розуміти частину навколишнього середовища, що безпосередньо контактує з епітелієм шкіри і слизових оболонок, впливає на всі види рецепторів, які сприймають навколишній світ з їх індивідуальними особливостями.

Вода і харчові продукти, які контактують з епітелієм травного каналу, шар повітря, що оточує людину і прилягає до шкіри, епітелію слизових оболонок органів дихання, предмети, з якими безпосередньо контактує шкіра людини, є для людини зовнішнім середовищем. Поняття зовнішнього середовища суто індивідуальне для кожної людини.

Вплив екологічних факторів на організм людини.

Екологічні фактори – будь-які елементи, умови зовнішнього середовища, що здійснюють той чи інший вплив на людину та інші живі організми, до яких у організмів виникає пристосування. У процесі еволюційного розвитку кожний вид організмів пристосовується до певних умов, поза якими існувати не може. Всі фактори, переплітаючись, створюють комплекс умов. В яких існують організми і поділяють на абіотичні, біотичні і антропогенні фактори.

Абіотичні – це компоненти та явища неживої, неорганічної природи, що безпосередньо чи опосередковано впливають на живі організми. До них належать вологість повітря і кількість опадів, температура повітря, кількість світла, тривалість дня і ночі. Режим вітрів, тиск повітря, газовий склад атмосфери, висота над рівнем моря, рельєф.

Біотичні – це сукупність факторів органічного, тобто живого. Світу (рослинність, тваринний світ, мікроорганізми, віруси), які діють на організми.

Антропогенні – зумовлені присутністю людини, її трудовою діяльністю, яка змінює природне середовище і цим впливає на живі організми і чисельність їх популяцій. Саме ці фактори є найзначнішими за масштабами і характером дії. Людина може впливати на організми безпосередньо і опосередковано.

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Горлянка повзуча, горобина звичайна та чорноплідна

ГОРЛЯНКА ПОВЗУЧА Ajuga reptans Живучка ползучая Багаторiчна трав'яниста рослина родини губоцвiтих. Має повзуче кореневище i облистненi пагони. Стебло до 40 см заввишки, прямостояче. Прикореневi листки черешковi, стебловi сидячi. Квiтки голубi, iнколи рожевi або бiлi, неправильнi, зiбранi у кiльця, що утворюють верхiвкове волотисте суцвiття. Цвiте у травнi - червнi. Плід - горiшок. Росте в лiсових районах, на луках, галявинах, вирубках, серед чагарникiв. Для виготовлення лiкарських форм збирають траву пiд час цвiтiння. ...

Нервова система та її значення в регуляції та узгоджені функції організму і людини

1.Через нервову систему замикаються всі рефлекси: виділення слини при подразненні рецепторів рота їжею, відсмикування руки при опіку. 2. Нервова система регулює роботу різних органів – прискорює чи сповільнює ритм серцевих скорочень, змінює дихання. 3. Нервова система погоджує між собою діяльність різних органів і систем органів: під час бігу поряд з скороченням скелетних м’язів посилюється робота серця, прискорюється рух крові, особливо до працюючих м’язів, поглиблюється і прискорюється дихання, збільшується тепловіддача, ...

Царство Гриби. Загальна характеристика

Загальну характеристика. Гриби — група гетеротрофних орга­нізмів, які не мають хлорофілу. Гриби об'єднують в окрему систе­матичну групу — царство (поряд з царствами тварин і рослин) Це одноклітинні і багатоклітинні організми. На сьогодні систе­матики налічують більше 100 тис. видів грибів. Гриби займають проміжне положення між тваринами і росли­нами, оскільки характеризуються рядом ознак, що роблять, їх подібними з одного боку до тварин (в оболонці є хітин, запас по­живних речовин у вигляді глікогену, в результаті ...