Search:

Розпис - як символ укр.народу

Нам, молодим вчителям, треба вчитися говорити з дітьми вдумливо, тактовно, щоб зміст і форма наших висловлювань по-справжньому впливали на дитяче світорозуміння. Вчитель має максимально настроювати себе на чутливі струни дитячих душ.

Важливими рисами професійного обличчя вчителя мають бути ідейна і моральна чистота, вимоглива доброта, душевна щедрість, велика любов до дітей.

Програма молодої нашої держави у галузі мистецтва, і передусім план монументальної пропаганди, довели, що мистецтво може бути певним чином організованим і керованим.

План монументальної пропаганди став великим стимулом для розвитку ініціативи художників і архітекторів на багато років наперед.

Практика нашого художнього життя доводить, що для нас місто - це, передусім, місто для людей. Міське середовище завжди постає перед нами в єдності духовних і матеріальних функцій. Тому і завдання монументального мистецтва ми розглядаємо в діалектичній єдності двох начал: ідейного, морального виховання людини і перетворення середовища її життєдіяльності.

Сучасний період у розвитку архітектури характеризується масовим будівництвом міст і селищ. Нові можливості відкрилися перед архітекторами та художниками.

Відпрацьовані у процесі діяльності багатьох поколінь народних майстрів певні форми, технологічні прийоми з роками досягли досконалості, ставали зразком для наслідування, основою розвитку майбутніх форм, пропорцій.

Також вироблялися стандарти - досконаліші і обов'язкові елементи, форми, що ставали мірилом художньої довершеності, відповідали технічним, науковим, естетичним вимогам свого часу.

Популярною формою декоративного оформлення сучасних інтер'єрів стала композиційна схема плахтового орнаменту, де також бачимо вміле використання стандартних елементів з урахуванням традицій народного мистецтва.

І не дивно, що наші монументалісти прагнуть випробувати все найкраще, найпрогресивніше, нові прийоми, матеріали, техніки.

Скарбниця світової культури, взаємовпливи сучасних культур різних народів - усе це діє на розвиток і окремих видів мистецтва і особливостей художників.

Поширилось захоплення старовинною технікою плетіння з конопель - "макраме". Таким чином народилося монументально-декоративне панно, плетене з конопель, в інтер'єрі київського кафе "Хрещатик" (автор Д.Захарченко ).

Архітектурно-художня практика свідчить про те, що монументально-декоративний живопис стає все більш змістовним.

Науково-технічна революція відкриває перед художником монументально-декоративного мистецтва захоплюючі перспективи експерименту.

Сміливим експериментом (із застосуванням автогенних апаратів) стала робота А.Рибачук і В.Мельниченка по створенню меморіальної композиції у Києві.

Мистецтво активно впливає на всі сфери життя суспільства, виховує нову людину, стимулює в ній творче начало, творче ставлення до своєї справи як до справи загальнонародної, загальнодержавної.

У мистецтві реалізму образ людини - це образ нашого сучасника, особистості діяльної, активної, здатної на подвиг, носія гуманістичного ідеалу, творця нових форм життя впевненого у своїй долі і долі України.

Можна беззаперечно стверджувати, що інтерес до особи сучасника, виявлення характерних рис його інтелекту, фізичних, моральних, духовних якостей знаходяться в центрі уваги наших майстрів образотворчого мистецтва.

Свідченням цього є значні твори живопису, графіки, скульптури, монументально-декоративного мистецтва, що експонувалися на головних художніх виставках. Такі роботи несуть світу правду про життя нашої країни.

Художня практика українського образотворчого мистецтва обумовлена тим, що сама дійсність породжує людину.

??? Живопис, декоративне мистецтво наповнюють навколишній світ високим змістом.

Монументальне мистецтво покликано приймати участь у формуванні навколишнього середовища.

??? Мистецтво в шкільних і позашкільних закладах стає для дітей джерелом пізнання життя, знайомить їх з оточуючою дійсністю, стимулює і формує їх інтереси, сприяє самовизначенню особистості.

Воно покликане відкривати прекрасне в житті, пробуджувати відчуття краси, викликати яскраві естетичні переживання.

Монументально-декоративне мистецтво несе в собі величезний інформаційний потенціал. В архітектурі шкільних і позашкільних закладів воно відіграє роль перетворюючого начала, включаючись, з одного боку, в процес організації архітектурно-художнього середовища, а з другого, - в процес реалізації ідейного, розумового, естетичного і морального виховання дітей.

Досвід роботи монументалістів в типовій архітектурі шкіл можна відраховувати від початку 60-х років.

Особливий інтерес становлять роботи монументалістів в інтер'єрах шкіл. Тут художник має широкі можливості у виборі тематики, композиційних і колірних прийомів.

Інтер'єрний живопис стає більш різноманітнішим за сюжетами, більш багатоплановим і відіграє особливо важливу роль в плані художнього впливу на дітей, які знаходяться в близькому, безпосередньому контакті з ним.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Українське бароко

Мистецтво барокко, так само як і ренесанс, було занесено на Україну безпосередньо з Італії, батьківщини цього стилю; там перші Джерела для нього відкрив у своїй творчості великий М ікельaнджело Буонаротті, а геніальний вияв його в Римі дійшов До своєї" повноти й величавості в скульптурних та архітектурних творах Лоренцо Берніні. Берніні в архітектурі та скульптурі все одно, що Рубенс у малярстві або Шекспір у театрі,— це великі світові генії й найвищі точки осягнень мистецтва барокко. Батьківщиною цього стилю був Рим, ...

Крісло з елементами гуцульської народної різьби

Зміст І. Вступ ІІ. Основна частина ІІІ. Інструменти, приладдя та матеріали ІV. Висновок V. Список літератури VІ. Додатки Багата і щедра талантами земля Прикарпаття. Сама казкова природа з її мальовничими пейзажами, з барвистими килимами лісових галявин, запашними полонинами і гомінкими отарами, неспокійними гірськими ріками і потічками, глибокою блакиттю карпатського неба була першоджерелом натхнення багатьох поколінь народних митців цього чудового краю, які пронесли через віки своє чарівне самобутнє мистецтво. Художні ...

Обробка деревини - як вид мистецтва

Зміст І. Вступ ІІ. Основна частина ІІІ. Інструменти, приладдя та матеріали ІV. Висновок V. Список літератури VІ. Додаток Вступ Багата і щедра талантами земля Прикарпаття. Сама казкова природа з її мальовничими пейзажами, з барвистими килимами лісових галявин, запашними полонинами і гомінкими отарами, неспокійними гірськими ріками і потічками, глибокою блакиттю карпатського неба була першоджерелом натхнення багатьох поколінь народних митців цього чудового краю, які пронесли через віки своє чарівне самобутнє мистецтво. ...