Search:

Фольклор в системі музичного виховання навчальних закладів галичини

М.Моравецький. Зразкові лєкції співу для першої і другої кляси вселюдних шкіл.- Львів.- 1927.- 62 с.

С.Грица. В ім’я збереження фольклору .// Фольклор у просторі та часі.- Тернопіль.-2000.- 226 с.

Звіт дирекції державної гімназії з українською мовою викладовою в Станіславові за шк.рік 36/37.

Звіт дирекції державної гімназії з українською мовою викладовою в Станіславові за шк. Рік 35/36.

ЦДІА України у Львові. – Ф.179, оп. 2а, спр.620.

Свято пісні.// Учительське слово.- Львів.- 1925.- ч.10.- с.13.

Поясик Оксана Іванівна народилася 18.09.62 р. в м. Коломия.

З 1969 по 1979 роки навчалася в СШ №1 ім. В.Стефаника.У 1979 поступила на навчання до Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В.Стефаника, який закінчила за спеціальністю вчителя співів і музики у 1983 році.

На даний час являється аспірантом Прикарпатського університету ім. В.Стефаника.

Устатті “Фольклор в системі музичного виховання навчальних закладів Галичини (20-30-і рр. ХХ ст.) розглядаються питання використання фольклору на уроках музики в школах Галичини. Дається порівняльна характеристика програмних вимог, які ставилися перед вчителями в освітянській практиці минулого та теперішнього часу.

The problems of using the folklore in the musik lessons in the schools jf Galychyna are discussed in article: “The folklore in the system of musical brining up in the schools of Galychyna (20-30-th years XX century). The compearing characteristik of programs which appear in educational practice

Of teachers many years ago and nowdays is given.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Музичний фольклор Тернопільщини

Музична культура Тернопільщини має свою давню історію, яка формувалася протягом багатьох віків на терені прабатьківщини слов’ян – в Західному Поділлі (східна Галичина) та в Південній Волині. Її історія, як показують археологічні дані, відзначається спадкоємністю традицій, наступністю культури, відсутністю глобальних суспільних катаклізмів, які могли би перервати культурний розвиток. Як показують зразки традиційної культури, зокрема календарно-обрядової, на Тернопільщині домінує протоукраїнський (слов’янський) субстрат з ...

Музика, як один із засобів розвитку валеологічної культури особистості

Наш стрімкий і бурхливий час, сповнений стресів і хвилюючих негараздів, активізує пошуки вченими різних галузей наук (медицини, валеології, психології, соціології, педагогіки та ін.) способів зміцнення здоров'я людини, що визначається як неоцінений феномен буття. Різнобічний вплив музики на психіку людини обумовив музикотерапію одним із перспективних сучасних методів лікування хворих із порушенням нервової системи. Доведено, що музика, завдяки своїй властивості впливати на внутрішній світ людини, допомагає хворим ...

Елементи хорового звучання

План 1.Ансамбль і його види. 2. Значення ансамблю в хорі. 3. Види ансамблів. Хор є колектив, який має своєю метою співати гуртом, спільно. Звідси полягає специфічна особливість хорового співу – спільне звучання окремих співаків хору в одному, загальному цілому, що й зветься ансамблем. Ансамбль слово французьке (ensemble – разом, ціле, узгодженість); воно висловлює поняття про спільну, колективну працю. Кожна колективна праця може бути різних кваліфікацій щодо своєї організованості – від не налагодженого і малопродуктивного ...