Search:

Запаско Яким Прохорович

Реферати » Культура » Запаско Яким Прохорович

Нар. 28 серпня 1923 у с. Розсішки Христинівського району Черкаської області.

У 1950р. закінчив редакційно-видавничий фак-тет Укр. поліграф. ін-ту ім. Ів. Федорова. У 1950-1952 роках працював художнім редактором у Львівському книжково-журнальному видавництві. З 1952 по 1958рр. - науковий співробітник Львівського музею етнографії і худ. промислу АН України, завідувач відділу худ. промислу.

У 1958-1971 роках - ректор, у 1971-1999 роках - завідувач кафедри, з 1999 року - професор кафедри історії та теорії мистецтва Львівського держ. ін-ту прикладного та декоративного м-ва.

Доктор мистецтвознавства (1974), Член Національної спілки художників України, академік Академії наук Вищої школи, дійсний член Наукового товариства ім. Шевченка, один із засновників Правління Львівської обласної організації Укр. товариства охорони пам'яток історії та к-ри.

Премії та нагороди

Нагороджений орденами Червоної Зірки (1968), Вітчизняної війни ІІ ступеня (1985), «Знак Пошани» (1961), Трудового Червоного Прапора (1971), медалями.

У липні 2003 року отримав почесне звання Заслуженого працівника освіти України.

За цикл досліджень, присвячених українській рукописній і стародрукованій книзі, Запаска було обрано дійсним членом Міжнародної асоціації дослідників слов'янської кириличної книги. Лауреат премії ім. Франка НАН України за працю «Пам'ятки книжкового мистецтва. Українська рукописна книга» (1998).

Він був найкращим знавцем історії друкарства України. Його наукові монографії вирізняються з потоку їм подібних особливим ставленням до першоджерел, виваженістю композиції й точністю історичних деталей. А доктор мистецтвознавства був людиною енциклопедичних знань, у тому числі й щодо матеріальної культури Київської Русі.

У творчому доробку — понад 200 наукових і науково-методичних праць, у тому числі 25 монографій.

Основні наукові праці: «Орнаментальне оформлення укр рукописної книги» (1960), «М-во книги на Україні в ХVІ-ХVІІІ ст.» (1971), «Укр. нар. килимарство» (1973), «Мистецька спадщина І. Федорова» (1974), «Ошатність укр рукописної книги» (1998).Подібні реферати:

Сучасна специфіка культурної ситуації в Україні

Зміст Вступ 1. Національна культура в сучасній Україні 2. Культура на порозі XXI століття Висновок Список використаної літератури Вступ Наприкінці ХХ ст. почалося розмежування, уточнення та поглиблення розуміння світоглядних дисциплін, а також виокремлення напрямків, що поєднують ознаки філософських , мистецтвознавчих, літературознавчих, театрознавчих та інших знань; на їх базі почала формуватися своєрідна галузь і напрямок наукових досліджень – культурологія. Вона узагальнює і зводить до спільного знаменника ...

Українська культура в 17 столітті

Своєрідний характер культурного життя України XIV—XVI ст. зумовлений тим, що народ з втратою державності, роз'єднаний державами-завойовницями і приречений виключно на роль виконавця чужої волі, був позбавлений можливості вільно розвивати свої інтелектуальні та творчі здібності. Починаючи з XIV ст., вся духовна енергія українського народу спрямовува­лась на те, щоб довести свою життєвість, прив'язаність до традицій національної культури, її поступ перебував у зв'язку зі складними реаліями, що Іноді суперечили ...

Генезис культури, специфіка культурних знань

Поняття "культура" складне і багатогранне. Чима­ло філософів та інших дослідників давніх і новітніх часів цікавились цим питанням. Саме слово "культура" латин­ського походження і означає "обробіток", "догляд". Вперше це поняття вжив видатний римський мислитель, оратор і державний діяч Цицерон (106—43рр. до н.е.). У культурі він вбачав, з одного боку, діяльність по перетво­ренню природи на благо людини, а з іншого, — засіб удос­коналення духовних сил людини, її розуму. Пізніше слово ...