Search:

Бусідо, як засновник економіки Японії

За вказівкою Токугава Іэясу в перші ж роки після його приходові до влади було складено "Укладення про самурайські роди" ("Букэ се хатто"), що визначав норми поводження самурая на службі й в особистому житті. Іншим твором, присвяченим оспівуванню догматів бусидо, був житійний опис подвигів князя Такэда Сингэна в двадцятьох томах, авторство якого розділили Косака Дандзе Нобумаса й Обата Кагенори. Трохи пізніше з'явилася праця Дайдодзи Юдзана (1639 - 1730) "Початкові основи військових мистецтв" ("Будо сесин цю"). І нарешті, у 1716 р. вийшли 11 томів книги "Приховане в листі" ("Хагакурэ"), що стало "священним писанням" буси. Цей цікавий добуток належало Ямамото Цунетомо, ченцеві, а в минулому самураєві кланові Сага на південному острові Кюсю. Після смерті свого пана, дайме Набесима Наосиге, якому він вірно служив десять років, Ямамото прийняли постриг і всі життя, що залишилося, присвятив узагальненню догматів самурайської честі.

Бусидо навіть не можна назвати навчанням у буквальному значенні, це, скоріше, одна з форм вираження феодальної ідеології, її основні положення і принципи, що розвивалися з покоління в покоління в плині тривалого години. Бусидо це особлива мораль, вироблена станом воїнів, що входили в панівний клас Японії, що виявляла собою систему поглядів, норм і оцінок, що касалися поводження самураїв, способів виховання самурайської молоді, створення і зміцнення визначених моральних якостей і відносин.

При всім цьому бусидо було становою мораллю. Воно служило тільки самурайству, виправдувало всієї його дії і відстоювало його інтереси. Чітко і досить зрозуміло вимоги Бусидо сформульовані в "Початкових основах військових мистецтв" Дайдодзи Юдзана:

1. Щира хоробрість полягає в тім, щоб жити, коли правомірно жити, і вмерти, коли правомірно вмерти;

2. До смерті варто йти з ясною свідомістю того, що слід робити самураєві і що принижує його достоїнство;

3. Варто зважувати кожне слово і незмінне задавати собі питання, чи правда те, що збираєшся сказати;

4. Необхідно бути помірним у їжі й уникати розбещеності;

5. У справах повсякденних пам'ятати про смерті і зберігати це слово в серце;

6. Поважати правило "стовбура і галузей". Забути його - значить ніколи не осягнути чесноти, а людина, що зневажає чеснотою шанобливості, не є самурай. Батьки - стовбур дерева, діти - його галузі;

7. Самурай повинний бути не тільки зразковим сином, але і вірнопідданим. Він не залишить пана навіть у тому випадку, якщо число васалів його скоротиться зі ста до десяти і з десяти до одного;

8. На війні вірність самурая виявляється в тім, щоб без страху йти на ворожі стріли і списи, жертвуючи життям, якщо того вимагає борг;

  1. Вірність, справедливість і мужність суть три природні чесноти самурая.

Той, що володіє лише грубою силою не гідний звання самурая. Не говорячи вуж про необхідність вивчення наук, воїн повинний використовувати дозвілля для вправ у поезії і збагнення чайної церемонії.

Біля свого будинку самурай може спорудити скромний чайний павільйон, у якому слід використовувати нові картини-какемоно, сучасні скромні чашки і налакований керамічний чайник".

2. Основні риси філософії буси до, лягли в основу свідомості сучасності

Самурайська мораль сформувалася загалом одночасно із системою сьогуната, однак основи її існували задовго до цього часу. Нитобе Інадзо виділяв як основні джерела бусидо буддизм і синто, а також навчання Конфуція і Мен-цзи. І дійсно, буддизм і конфуціанство, що прийшли в Японію з Китаю разом з його культурою, мали великий успіх в аристократії і швидко поширилися серед самураїв. Те, чого не діставало самураям у канонах буддизму і конфуціанства, у достатку давало воїнам синто.

Найбільш важливими доктринами, що бусидо почерпнуло із синтоізму - древньої релігії японців, що представляла собою сполучення культу природи, предків, віри в магію, існування душі і парфумів, були любов до природи, предкам, парфумам природи і предків, до країни і государя. Запозичення із синто, що сприйняло бусидо, були об'єднані в два поняття: патріотизму і вірності.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 


Подібні реферати:

Виникнення і розвиток марксистської економічної теорії

Марксизм виник у 40-х pp. XIX ст. як напрям класичної по­літекономії, що претендував на вдосконалення методу теоретичних досліджень і створення нової соціальної картини світу. Засновники марксизму Карл Маркс та Фрідріх Енгельс були сучас­никами і свідками утвердження капіталістичних відносин, отже форму­вання марксистського економічного вчення відбувалося тоді, коли поступальний розвиток капіталізму зазнав перших глибоких криз. Цей процес супроводжувався загостренням суспільних суперечностей, про­явом яких були заворушення, ...

Господарський розвиток України в період боротьби за державну незалежність

Господарське життя України в період Центральної Ради. Економічне становище в період Гетьманату і Директорії УНР. Економічна політика радянської влади. Господарський розвиток західноукраїнських земель. Господарське життя України в період Центральної Ради Економічна ситуація на Україні, як і у всій Росії, за станом на березень 1917 р. була дуже складною. До першої світової війни в 9 українських губерніях вироблялось 8 з кожних 10 пудів вугілля й цукру, 7 - залізної руди та чавуну, більше половини сільгоспмашин, майже половина ...

Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України

Формування і становлення первіснообщинного ладу на території України Географічне становище як чинник історичного розвитку України. Господарська діяльність людини в первісну епоху. Економічний розвиток рабовласницьких держав Північного При Чорномор'я. Античні міста-держави Північного Причорномор'я. Географічне становище як чинник історичного розвитку України Характерною рисою географічного становища України є її розташування між Центральною Європою та Азією. Із Європою Україна була з'єднана карпатськими ...