Search:

Нематеріальні ресурси

Порядок оцінки нематеріальних активів визначається Наказом Фонду державного майна України, Державного комітету з питань науки і технологій “Про затвердження Порядку експертної оцінки нематеріальних активів” (11). Згідно цього наказу наведемо

Способи експертної оцінки вартості нематеріальних активів

12. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів може здійснюватися такими способами:

шляхом визначення сучасної вартості відтворення щодо нематеріальних активів, які взяті на облік в результаті проведеної інвентаризації на дату приватизації;

шляхом капіталізації прибутків для визначення сумарної вартості нематеріальних активів, що не відображені в бухгалтерському балансі на дату приватизації;

шляхом поєднання двох способів.

13. Експертна оцінка виявлених при інвентаризації нематеріальних активів при прийнятті їх на облік, на підставі п.17 Положення про інвентарізацію майна державних підприємств, що приватизуються, а також майна державних підприємств та організацій, яке передається в оренду ( 158-93-п ), здійснюється комісією по інвентаризації об'єкта приватизації відповідно до їх сучасної вартості відтворення.

14. Експертна оцінка вартості нематеріальних активів, що не відображені в бухгалтерському балансі об'єкта приватизації, здійснюється за формулою:

, де:

Вна ‑ вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, млн. крб.;

Пп ‑ балансовий прибуток об'єкта приватизації після вирахування податку на прибуток за перше півріччя 1995 року з урахуванням помісячної індексації, млн.крб.;

Ск ‑ ставка капіталізації, яка дорівнює 0,12;

Вб ‑ вартість цілісного майнового комплексу, що визначається за балансом, складеним на дату приватизації, млн. крб. Врахуванню підлягає лише позитивне значення Вна.

15. Помісячна індексація балансового прибутку об'єкта приватизації за перше півріччя 1995 року проводиться за формулою:

Пп=П1*К1+П2*К2+П3*К3+П4*К4+П5*К5+П6*К6; де:

П1 ‑ балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за січень 1995 року;

П2 ‑ балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за лютий 1995 року;

П3 ‑ балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за березень 1995 року;

П4 ‑ балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за квітень 1995 року;

П5 ‑ балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за травень 1995 року;

П6 ‑ балансовий прибуток за вирахуванням податку на прибуток за червень 1995 року;

К1 ‑ добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до січня 1995 року;

К2 ‑ добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до лютого 1995 року;

К3 ‑ добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до березня 1995 року;

К4 ‑ добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до квітня 1995 року;

К5 ‑ добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до травня 1995 року;

К6 ‑ добуток індексів інфляції за період від дати приватизації до червня 1995 року.

16. Визначена експертним шляхом вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, додається до державної частки в статутному фонді акціонерного товариства. У разі, якщо серед нематеріальних активів, перелічених в пунктах 9-11 цього Порядку виявлені активи, що придбані за рахунок власних коштів орендаря, вони підлягають інвентаризації і оцінці відповідно до п.13 цього Порядку.

17. Визначена відповідно до п.14 та п.15 цього Порядку вартість нематеріальних активів, не відображених в балансі, записується в рядок 15.1 акта оцінки вартості цілісного майнового комплексу та в рядок 20.1 акта оцінки вартості майна орендного підприємства.

18. Подальше врахування в бухгалтерському обліку визначеної вартості нематеріальних активів, що міститься в акті оцінки, здійснюється відповідно до Порядку відображення в бухгалтерському обліку і звітності операцій, пов'язаних з приватизацією і орендою державних підприємств, який затверджений наказом Міністерства фінансів України від 16.12.93 року N 109 ( 0200-93 ).

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Управління активами підприємства і шляхи його покращання

ЗМІСТ Вступ 5 Розділ 1. Теоретичні основи управління активами підприємства 7 1.1. Активи , як об’єкт фінансового управління їх сутність та класифікація 7 1.2. Політика управління активами підприємства 28 1.3. Завдання управління активами підприємства 51 Розділ 2. Методичні і практичні підходи щодо аналізу і оцінки ефективності управління активами підприємства 56 2.1. Оцінювання ефективності управління активами підприємства 56 2.2.Аналіз складу та структури активів ТзОВ ВКФ “Пліт” 60 2.3.Оцінка ліквідності активів ...

Продуктивність праці

Поняття і види заробітної плати. Функції і шляхи росту заробітної плати. Державна політика оплати праці. Прогрес суспільства та його конкретних суб'єктів (підприємств, організацій) реалізується перш за все через зміцнення та розвиток особистих матеріальних стимулів, основною формою яких є оплата праці. Оплата праці — це будь-який заробіток, обчислений, як правило, в грошовому виразі, який за трудовим договором власник або уповноважений ним орган виплачує працівникові за виконану роботу або надані послуги. Оплата праці ...

Види конкуренції. Їх природа і особливості

Зміст Вступ 2 1.Суть і функції економічної конкуренції. 4 2. Форми економічної конкуренції. 8 2.1. Загальне поняття про види економічної конкуренції. 8 2.2. Досконала та недосконала конкуренція. 10 2.2.1. Досконала конкуренція. 10 2.2.2. Недосконала конкуренція. 12 2.3.Цінова та нецінова конкуренція 16 2.3.1.Цінова конкуренція 16 2.3.2.Нецінова конкуренція 16 2.4.Сумлінна та несумлінна конкуренція 19 2.4.1.Сумлінна конкуренція 19 2.4.2.Несумлінна конкуренція. 19 Висновки 30 Список літератури 32 Вступ Сучасна ринкова ...