Search:

Причини поразки та уроки української революції 1917-1920 рр

Наведені внутрішні та зовнішні чинники й визначили характер кожного етапу в боротьбі за державне відродження України в 1917—1920 pp., стали підставою для дослідження у даному розділі пропонованої етапізації.

Зазначені прорахунки національних демократів, а також допо­мога російських більшовиків більшовикам України вирішальною мірою полегшили прихід до влади у північно-східній частині України в грудні 1917р. більшовицького уряду і в підсумку — утворенняУСРРта встановлення радянської влади на більшій частині України.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Бойко О.Д. Історія України. – К., 1999.

2. Борисенко В.Й. Курс української історії. – К., 1998.

3. Семененко В.І. Радченко Л.О. Історія України. – Харків, 2000.

4. Лановик Б. Матейко Р. Матисякевич З. Історія України. – К., 2000.

5. Рибалка К.І. Історія України. – Ч.І. – К., 1994.

6. Яковенко Н. Нарис історії України. З найдавніших часів до кінця XVIII ст. –К., 1977.

7. Історія України. Під редакцією Зайцева Ю. – Львів, 1997.

8. Котляр М. Кульчицький С. Довідник з історії України. – К., 1996.

9. Довідник з історії України. За ред. Підкови І. В. Шуста Р.М. Вид. в 3 томах. –Т.І. –К., 1993; –Т.2. –К., 1995; –Т.3. – К., 1999.

10. Верстюк В.Ф. Дзюба О. М. Репринцев В. Ф. Історія України від найдавніших часів до сьогодення. Хронологічний довідник. – К., 1995.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9 


Подібні реферати:

Плани Гітлера щодо освіти на окупованих територіях України в роки Другої світової війни (1939-1945)

Сьогодні я представлю вам свою дослідницьку роботу, тема якої «Проблеми української освіти у роки Другої світової війни або плани Гітлера щодо шкільної освіти на окупованих територіях України» Сьогодні я представлю вам свою дослідницьку роботу, тема якої «Плани гітлерівців щодо освіти та долі дітей на окупованих територіях України в роки Другої світової війни. Українські землі в умовах окупації». На жаль ця тема не стала актуальною після воєнних років. Я згодна з тим, що становище України ...

Організація та діяльність Острозької академії

Україна піднялася на оборону й боротьбу з польським наступом. У найближчі три десятиліття після Люблінської унії керівну роль у національному житті українців відігравали, за давньою традицією, аристократичні родини. Українські вельможі чинили опір польській колоніальній експансії. Вони вважали за своє моральне право та обов’язок і далі очолювати українство, обороняти українську культуру, підключитись про українську школу, педагогіку, освіту, церкву, добродійні установи, протистояти наступові Польщі. Приклад у цій ...

Українська держава гетьмана Павла Скоропадського. Директорія. Західно-Українська Народна Республіка

ПЛАН Берестейській мирний договір та його наслідки для України. Гетьманський переворот. Скоропадський. Внутрішня та зовнішня політика Скоропадського. Боротьба проти гетьманського режиму. Утворення Директорії. Внутрішня політика і зовнішня політична діяльність Директорії. ЗУНР. Українська Галицька Армія. Злука УНР і ЗУНР. Установлення в Україні радянської влади відбувалося в умовах переговорів про мир, які 9 грудня 1917 р. з ініціативи більшовиків почалися між Росією і Німеччиною та її союзниками у Брест-Литовському. Ці ...