Search:

Договірно-правове забезпечення системи українсько-польських культурних зв’язків у пострадянський період

Література

Архів Міністерства освіти та науки України, ф. 166, оп. 17, спр. 100, т. 2, арк. 70-75.

Архів Міністерства освіти та науки України, ф. 166, оп. 17, спр. 139, т. 1, арк. 155-160.

Глібов В. В., Горун О. Д. Українсько-польські відносини в пострадянський період. Деякі аспекти політичного й економічного співробітництва // Політика і час. – 1997. – № 5-6. – С. 15-21.

Мельникова І. М. Україна у взаємовідносинах з прикордонними державами Центрально-Східної Європи:створення міжнародно-правових підвалин добросусідства і співробітництва (90-ті роки) // Україна в європейських міжнародних відносинах. – К., 1998. – С. 59-87.

Поточний архів Міністерства культури і мистецтв УРСР за 1988 рік. Протокол про співробіт­ництво між Міністерством культури УРСР та Міністерством культури і мистецтва ПНР на 1988-1990 рр. – К., 1988.

Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 1993 рік. Програма перебування польської делегації та засідання Консультаційного Комітету (КК) Президентів України та Респуб­ліки Польща (14-16 листопада 1993 р., Київ). – К., 1993.

Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 1997 рік. Угода між Урядом України і Урядом Республіки Польща про співробітництво в галузі культури, науки і освіти. – К., 1997.

Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 1999 рік. Звіт про відрядження до Республіки Польща Міністра культури і мистецтв України Д. І.Остапенка (3-5 лютого 1999 року). – К., 1999.

Поточний архів Міністерства культури і мистецтв України за 2001рік. Проект Протоколу про співробітництво між Міністерством культури і мистецтв України та Міністерством культури і національної спадщини Республіки Польща на 2001-2003 рр. – К., 2001.

Поточний архів Міністерства освіти та науки України за 1997 рік. Програма виконання у 1997 році Угоди про співпрацю між Міністерством освіти України та Міністерством національної освіти Республіки Польща на 1996-1998 роки. – К., 1997.

Федорук О. Україна і Польща – питання спадщини // Польська культура в житті України. Історія. Сьогодення. – К., 2000. – С. 55-64.

Чикаленко Л. Д., Васильєв О. О. Українсько-польські відносини в контексті сучасних інтеграційних процесів у Центрально-Східній Європі // Україна в європейських міжнародних відносинах. – К., 1998. – С. 140-161.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Суть та фактори розвитку міжнародного поділу праці

Міжнародний поділ праці (МПП) – це найвищий ступінь розвитку суспільно-теориторіального поділу праці між країнами, основою якого є економічно вигідна спеціалізація окремих країн і обмін випущеною продукцією визначеної кількості та якості. У країнах, які широко використовують можливість брати участь в МПП, як правило, вищі темпи економічного розвитку. Яскравим прикладом є розвиток Японії, Німеччини, “Нових індустріальних країн” _ Гонконгу, Тайваню, Сінгапуру та Південної Кореї. І навпаки, в країнах, які не зуміли знайти своє ...

Митне регулювання

Вступ Вимоги ГАТТ/СОТ щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Порядок переміщення багажу через митний кордон України. Висновок Використана література Вступ На сучасному етапі розвитку багатополярного світу жодна країна не здатна розвиватися ізольовано. Посилення інтеграційних процесів на макро- та мікрорівні пояснюється зростаючою взаємозалежністю економік окремих країн і має прояв в укладанні двох- та багатосторонніх угод щодо регулювання зовнішньоекономічної діяльності. Однак пріоритетним принципом формування та ...

Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція

РЕФЕРАТ бакалаврської роботи слухача Українського державного університету фінансів та міжнародної торгівлі Меренкова Тараса Юрійовича Тема бакалаврської роботи: Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція Загальний обсяг роботи складає 89 сторінок. Містить 40 літературних джерел, один додаток. Актуальність дослідженої проблеми зумовлена тим, що створення Міжнародного кримінального суду спричинило значні дискусії на міждержавному рівні з приводу компетенції та доцільності існування такого органу. Робота мала ...