Search:

Оноре де Бальзак і Україна

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3 


Подібні реферати:

Ярослав Івашкевич

Ярослав Івашкевич Ярослав Івашкевич (1894 — 1980) народився в Україні, в місті Кальнику (тоді Київська губернія, тепер Вінницька об­ласть), жив у Єлисаветграді (нині Кіровоград), навчався у Києві — в гімназії, університеті (1912 — 1916), в консерваторії, а згодом працював керівником літера­турної частини київського польського театру «Студії». Поезія Ярослава Івашкевича відома київськими мо­тивами, де пам'ятки старовини відіграють значну роль. Архітектура («Блакитний палац»), історія ...

Життя та творчість Дмитра Павличка

XX століття виходить на останню пряму. З карти планети май­же щезли «білі плями», з'явилися чорні знаки екологічного без­глуздя. Амазонія — легені Землі — в сухотах. Аральське море дихає соляними суховіями. Чорнозем стомився. Меншає озону в атмосфері, більшає сум'яття в душі. Вмирають річки, наро­джуються легенди — про космічний родовід людства, про без­смертя духу, гарантоване всім. Розшифровано формулу ДНК, формулу гармонії людини і природи втрачено. Романтика космічних польотів спріснявіла, над глибинами ...

Михайло Коцюбинський

“Безмежно люблячи рідну Вкраїну, її народ та мову, він знайшов засоби перейняти й наші дитячі серця, примусив полюбити України, довів і переконав, що українська мова – це не “мужицька” мова, а мова, якою говорить великий народ”. Микола Мельников Михайло Михайлович Коцюбинський вніс вагомий вклад у скарбницю дитячої літератури. Його твори починають вивчати в 4 кл. У розділі “Давно те діялось…” дітей ознайомлюють із першим його оповіданням “Харитя”. Воно починається простим малюнком, яким змальовано хату бідної селянської ...