Search:

Теоретичні основи мотивації

2) етап соціально-психологічної мотивації. Його сутність зводиться до використання в управлінні методів психології та соціології. В його основу покладено дві концепції. Перша - психологічної мотивації: використання теорії підсвідомого З.Фрейда. Основна теза цієї концепції полягає в тому, що на рівні підсвідомого людина не завжди поводиться раціонально. Друга концепція соціально-психологічної мотивації. Її засновником вважається Елтон Мейо (Хоторнські експерименти).

Змістовні теорії мотивації

Змістовні теорії мотивації грунтуються на ідентифікації таких внутрішніх потреб, які примушують людей діяти так, а не інакше. Іншими словами, змістовні теорії мотивації являють собою спроби визначити і класифікувати потреби людей, що спонукають їх до дій. Знаючи потреби підлеглих, менеджер може створювати умови для їх задоволення таким чином, щоб забезпечити досягнення цілей організації.

Найвідомішими змістовними теоріями мотивації є такі:

теорія ієрархій потреб Абрахама Маслоу;

теорія ERG Клейтона Альдерфера;

теорія потреб Девіда МакКлеланда;

теорія мотиваційної гігієни Фредеріка Герцберга.

1. В основу теорії ієрархії потреб Абрахама Маслоу покладено:

– тезу про те, що поведінка людини звичайно спрямовується намаганням задовольнити її найсильнішу на даний момент потребу;

– передбачення, що потреби людини мають ієрархічну структуру, тобто вони можуть бути впорядковані за критерієм зростання їх важливості для людини;

– припущення, що найсильніша потреба визначає поведінку людини доти, доки вона не буде задоволена. Якщо одночасно існують дві або більше однаково сильних потреби, то домінуючою є потреба нижчого рівня. Це означає, що потреби задовольняються в певному порядку: потреби нижчого рівня мають бути в прийнятному ступені задоволені, перш ніж для даної людини стануть істотно важливими потреби більш високого рівня.

Ієрархію потреб за А.Маслоу можна представити так (див. рис.5.2.).

Потреби першого порядку (фізіологічні, базові) пов’язані із забезпеченням фізичного виживання людини (потреби в їжі, житлі, родині тощо). Такі потреби задовольняються через систему оплати праці (див. табл.5.1.).

Організаційні приклади

Можливість розкрити свій потенціал

Посада

Престиж фірми

Пенсія

Зарплата

Загальні приклади

Досягнення

Статус

Дружба

Стабільність

Їжа


Потреби

у самореа-

лізації

Потреби у шануванні


Соціальні потреби


Потреби у безпеці


Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Проектування системи управління інформаційними підсистемами

Зміст Зміст. 2 Вступ. 3 1. Інформаційні технології й інформаційні системи на підприємстві 6 2. Взаємозв’язок організацій та інформаційних систем 11 3. Ролі менеджерів та інформаційних систем в управлінні 18 3.1. Системи підтримки управління (Managerial Support Systems). 19 4. Стратегічна роль інформаційних систем у менеджменті 20 4.1. Інтегрована система управління як інструмент управління компаніями. 22 5. Побудова системи управління інформаційними ресурсами підприємства. 24 5.1. Етапи робіт із впровадження ...

Проект розробки програми дій по реформуванню ко¬мунальної преси

1. Загальна інформація Проект розробки програми дій по реформуванню ко­мунальної преси на основі проведення якісного аналізу проблем цих ЗМІ та діючого законодавства був започаткований на хвилі тривалих, неоднозначних і безрезультатних дискусій з цього приводу, що трива­ли в суспільстві на журналістському, експертному та законодавчому рівні. Сучасний стан ЗМІ в Україні характеризується поділом друкованих засобів масової інформації в Україні на державні ЗМІ, засновниками яких є органи державної влади; комунальні ЗМІ, ...

Гендерні проблеми у засобах масової інформації (управлінський аспект)

ЗМІСТ Вступ. 4 1. Теоретичний аналіз гендерних проблем в управлінні та їх відображення в ЗМІ. 6 1.1. Значення гендера в управлінні 6 1.2. Мова і ЗМІ як фактори формування гендерної рівності або нерівності 13 2. Специфіка відображення управлінського аспекту гендерних проблем у ЗМІ. 20 2.1. Партнерство як гендерна категорія у ЗМІ. 20 2.2. Гендерна політика у дзеркалі преси. 25 3. Проект моделі гендерної системи управління. 29 Висновки. 36 Використана література. 38 Вступ Актуальність теми. Відповідно до нових ...