Search:

Аналіз якості кредитних активів комерційного банку

Погашення позичальником заборгованості за основним боргом та відсотків за нею є:

добрим ¾ якщо заборгованість за позикою та відсотки за нею сплачуються у встановлені строки, а також щодо заборгованості за позикою, пролонгованою один раз на строк не більше 30 днів;

слабким ¾ якщо просрочена заборгованість за позикою та відсотки за нею становлять не більше 90 днів, а також щодо заборгованості за позикою із загальним строком пролонгації від 30 до 90 днів;

недостатнім ¾ якщо просрочена заборгованість за позикою та відсотки за нею становлять понад 90 днів, а також щодо заборгованості за позикою із загальним строком пролонгації понад 90 днів.

Порядок формування та використання резервних фондів

Резерв комерційного банку формується для покриття можливих збитків, що виникають у результьаті його кредитної діяльності.

Комерційний банк зобов¢язаний створювати резерв для відшкодування можливих втьрат за основним боргом (без процентів та комісій) за всіма виданими позиками у валюті України та іноземній валюті, в тому числі за міжбанківськими позиками та врахованими векселями, а також за операціями з фінансового лізингу.

Не здійснюється нарахування резерву за бюджетними (державними) позиками, виданими відповідно до Положення про державне кредитування будов і об¢єктів виробничого призначення, Положення про порядок надання державного довгострокового пільгового кредиту індивідуальним забудовникам, Порядку надання і погашення державного пільгового кредиту житлово-будівельним (житловим) кооперативам, а також за позиками у системі одного комерційного банку.

Резерв використовується тільки на покриття безнадійної (збиткової) кредитної заборгованості.

Розмір резерву визначається відповідно до загальної суми всіх позик, класифікованих за ступенем ризику і з урахуванням коефіцієнтів ризику.

Класифікація позик Рівень ризику (ступінь ризику)

Стандартні позики 2%

Позики під контролем 5%

Субстандартні позики 20%

Сумнівні позики 50%

Безнадійні позики 100%

Комерційний банк формує загальний резерв у повному розмірі за рахунок щоквартальних відрахувань від прибутку, який залишився після оподаткування.

Резерв розподіляється на загальний та спеціальний. Загальний резерв нараховується на стандартні позики, спеціальний ¾ на нестандартні позики, а саме: позики під контролем, субстандартні, сумнівні та безнадійні (втрачені).

Комерційний банк використовує резерв тільки на погашення безнадійної кредитної заборгованості за основним боргом.

Розрахунок розміру страхового резерву

Групи

Сума

Вартість

Чиста

Коефі-

Рівень резервування

Позик

залишку заборгованості

Гарантій та застави

сума

(гр. 2 ¾

гр. 3)

цієнт ризику

(%)

розрахунковий

(гр.4*гр.5)

фактич-ний

надли-шок

1

2

3

4

5

6

7

8

стандартні

2

під контролем

5

субстандартні

20

Сукмнівні

50

Безнадійні

(втрачені)

100

Усього

Перейти на сторінку номер:
 1  2 


Подібні реферати:

Грошові реформи

Негативні соціально-економічні наслідки інфляції примушують окремі держави вдаватись до грошових реформ, зміст яких зводиться до повної або часткової перебудови грошової системи з метою стабілізації грошового обігу. Такий радикальний спосіб використовується державою лише тоді, коли консервативні способи стабілізації грошей не спрацьовують або не дають відповідного ефекту. Найважливішою метою грошової реформи є надання національній валюті характеру справді єдиного законного платіжного засобу та суттєвого підвищення її ...

Правове регулювання вексельного обігу в Україні

В Україні практика використання суб'єктами підприємницької діяльності векселів у господарській діяльності нараховує вже не один рік. Особливо значні «обороти» вексельний обіг набрав після введення заборони на здійснення операцій по поступці вимоги і перекладу боргу й на багатьох підприємствах по фактичних обсягах використання переступило грошову і навіть бартерну форми розрахунків. Як показує час, вексель й надалы не збирається поступатися «пальмою першості». Такому становищу речей сприяють багато чинників. Насамперед - ...

Методи регулювання інфляції

Тривалий час економічна наука і практика оцінювали інфляцію виключно негативно. Починаючи з 60-х років ставлення до інфляції дещо змінилося, стало диференційованим. Як зазначалося вище, більшість економістів (зарубіжних і вітчизняних) визнала, що “повзуча” інфляція має позитивний вплив на соціально-економічний розвиток і тільки на вищих стадіях набуває руйнівного характеру. Тому і проблема боротьби з інфляцією набула характеру її регулювання з боку держави. Основна мета такого регулювання полягає в тому, щоб стримати ...