Search:

Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

Окисли лужних металів являються плавнями і сприяють міцності і щільності виробу.

2.6. Зерновий склад

Глина за зерновим складом поділяється на високодисперсну, якщо вона містить фракції менше 0,01 мм більше 85% і фракції менше 0,001 мм 60%, дисперсну, якщо в неї входять фракції менше 0,01 мм, 40 до 855 і фракції, менше 0,01 мм 20 до 60%, грубо дисперсна, якщо відповідно тих фракцій менше 40% і менше 20%. Більш дисперсна глина є пластичніша. Фракції розміром більше 2,0 мм рахуються домішками.

2.7. Технологічні властивості глини.

До найбільш важливих технологічних властивостей глин належать пластичність, повітряне лінійне скорочення (при сушці), чутливість до сушки, лінійне скорочення при випалі.

Пластичність це здатність глини давати при добавленні води давати масу, яка під дією зовнішніх зусиль може без тріскання приймати форму і зберігати її після зняття цих зусиль.

Пластичність залежить від мінерального складу глини, розміру і форми її частинок. По числу пластичності глини розподіляють на п’ять класів: високопластична, середньопластична, помірнопластична, малопластична і непластична (не творить пластичної маси).

Повітряним лінійним скороченням глиняної сировини називають зміну при сушці лінійних розмірів та об’єму відформованих із цієї сировини взірців. Повітряне лінійне скорочення для глин складає від 2 до 8%.

Чутливість глини до сушки характеризують тріщеностійкість глини і визначається коефіцієнтом Кr, який визначається за формулою:

де - зменшення одиниці об’єму взірця, висушеного до постійної ваги на відкритому повітрі;

- об’єм пор, віднесений до одиниці об’єму взірця, висушеного до постійного ваги на відкритому повітрі.

За степенем чутливості до сушки глини діляться на слідуючи класи:

глини малої чутливості при Кr 1,0;

глини середньої чутливості при Кr = 1,0 до 1,5;

глини високої чутливості при Кr 1,5.

Лінійне скорочення при випалі називається зменшення лінійних розмірів і об’єму висушеного взірця після випалення його.

Повне лінійне і об’ємне скорочення визначається як сума повітряного лінійного скорочення та лінійного скорочення при випалі. Повне лінійне скорочення може сягати від 8 до 12%.

3.1. Добування глини

Глина для виробництва керамічних виробів ведеться, в основному, механізованим способом в спеціально об лаштованих кар’єрах.

Для організації кар’єру необхідно виконати підготовчі роботи, що включають: проведення геологорозвідувальних робіт у відповідності з діючими методиками, затвердження запасів сировини в Комітеті по сировинних запасах України, складання проекту ведення гірничих робіт та календарного плану ведення гірничих робіт, розкриття родовища, створення забою для добування сировини (глини) та будівництво під’їзної дороги до кар’єру.

Добування глини – це процес відділення її від тіла масиву і навантаження на транспортні засоби. Переважна більшість родовищ глини розроблюються відкритим способом. Добування, переважно, ведеться при позитивних температурах.

3.2. Гомогенізація та зберігання глини

Добута глина із кар’єру, як правило, повинна проходити ряд процесів до того як поступити на механізовану та технологічну переробку.

Із-за строкатості хімічних, фізичних та технологічних показників глини як сировини для виготовлення керамічних виробів на практиці здійснюються такі заходи: вилежування, переморожування, літування та замочування.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Мистецтво писемності Стародавнього Сходу

Зв'язок египетського образотворчого мистецтва з писемністю існував завжди. Але ніде більше, навіть у Китаї, зображення і написи не утворюють такого міцного художнього синтезу, як у Єгипті. І зв'язок тут не тільки декоративний, а більш глибокий, обумовлений світоглядом єгиптян і розумінням ними мистецтва. Піктографія, тобто картинне письмо, було загальною початковою фазою розвитку і писемності, і мистецтва Єгипту. Зображення для єгиптян – це насамперед знак. Але знак не в нашому розумінні – як щось умовне, допоміжне, ...

Іконопис, розпис скла, малювання на тканинах та рідкісні техніки

ЗМІСТ Вступ 3 І Частина 3 ІІ Частина 15 ІІІ Частина 23 Література 29 ВСТУП Народні традиції в образотворчому мистецтві України сягають часів Київської Русі. Вони виявилися у монументальному малярстві, іконописі на дереві, полотні та склі, народній картині. Протягом віків творчість народних митців була важливим компонентом духовної культури. І ЧАСТИНА Ікону як вид малярства разом з усією її образною системою мистецтва Стародавня Русь із прийняттям християнства перейняла у Візантії. Молода Давньоруська держава власне в той ...

Розпис - як символ укр.народу

І. Вступ ІІ. Основна частина - Історія розпису - Людина і середовище - Монументальний живопис в Україні ІІІ. Практична частина - Робота над розписом - Композиційне рішення - Підготовка поверхні - Робота фарбами. Кольорові співвідношення. ІV. Висновок 1. Мірою того, як високо піднявся український народ у своєму культурному розвитку, які добув собі права до повного самостійного національного життя та творчої співпраці в гурті культурних народів світу, є його мова і література. Вони є першим мірилом культури народу. Коли ...