Search:

Глина – сировина керамічної промисловості, матеріал для виробництва художніх виробів та творів вжиткового мистецтва

Основою для приготування глазурі служить кварц та каолін.

Спеціальними компонентами є:

Свинцевий глйот, свинцевий сурік, борна кислота, бура, безводна кальцинована сода (вуглекислий натрій), поташ (вуглекислий калій), як замінники вживають калієву силітру (азотокислу сіль калію) та натрієву силітру (азотокислу сіль натрію), кухонну сіль (хлористий натрій), крейду, мрамор, окись цинка, польовий шпат та ін.

Складові частини глазурі дозуються і розмолюються з водою для одержання суспензії. Після висихання, зняття надлишків глазурі вироби ідуть на випал.

7.1. Випал

Випал – це процес теплової обробки виробів з метою одержання методом спікання міцних. Щільних і естетичних виробів. За своїм характером випал є складним фізико-хімічним процесом, який включає виділення залишкової вологи, процесів дегідратації глинястих мінералів, декарбонізації та ряду хімічних процесів з утворенням складних хімічних сполук на основі складників сировини. Процес випалу проходить від розігріву виробів від температури навколишнього середовища до необхідної температури випалювання 800-980 С та охолодження до температури навколишнього середовища. Випалювання ведеться в печах періодичної або безперервної дії.

Якість одержання продукції підлягає лабораторному і візуальному контролю. Браковані вироби знищуються і в ужиток не допускаються.


Література

Воробйов В.А. Строительные материалы. Москва, Стройиздат, 1971 г.

Горянов К.Э., Дубецкий К.Н., Васильков С.Г. Попов Л.Н. Технология минеральных теплоизоляционных материалов и легких бетонов. Москва, Стройиздат, 1976 г.

Григорович М.Б. Минерально-сырьевая база промышлености строительных материалов. Москва «Недра», 1972 г.

Мельников Н.В. Краткий справочник по открытым горным работам. Москва, «Недра», 1968 г.

Микитчук В.И., Лепа В.С. Руками сельских умельцев. Киев «Урожай», 1989 г.

Семчишин Мирослав. Тисяча років української культури. Київ, 1998 г.

Фрай П.С. Всесвітня історія. Лондон, Нью-Йорк, Штудгарт, Москва, 1994 р.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5 


Подібні реферати:

Бетховен, життя і творчий шлях

План Формування світогляду Бетховена. Громадянська тема у його творчості. Філософський початок. Проблема бетховенського стиля. Зв’язки з мистецтвом ХVІІ століття. Класициська основа бетховенської творчості. Творчий шлях. Роки художнього формування. Ранні твори. Значення банського періоду. Ранній венський період. Період зрілого стилю. Критичні роки. Пізній Бетховен. Фортепіанні сонати. Їх формально-конструктивні особливості. Характеристика Першої, “Патетичної”, “Місячної”, “Апасіонати”. Варіації. Камерно-інструментальні ...

Ренесансне мистецтво України

Коли після занепаду Київської Русі та Галицько-Волинського кня­зівства, Україна була поділена між Великим князівством Литовським та Польщею, в архітектурі та образотворчому мистецтві продовжували зберігатись традиції, мистецькі форми, прийоми попередньої епохи. Вірність давньоукраїнським мистецьким традиціям була одним з способів збереження національної самототожності, самобутності. Тим більше, що численні набіги татар, складна політична обстановка, відносно слабий економічний розвиток сприяли певному традиціона­лізмові, ...

Готика Польщі та Іспанії

Готика (від італ. gotico, букв. - готський, від назви герм. племені готів), художній стиль /між сер. 12 та 15-16 ст./, Спочатку поширився у північнозахідній Франції, потому у пізньому Середньовіччі поширився по всій Західній Європі. Готичний стиль прийшов на зміну романтичному. Головним архітектурним типом став міський собор: каркасна система готичної архітектури /стрільчасті арки спираються на стовпи/ дозволила створити надзвичайні за висотою та площиною інтер`єри соборів, прорізати стіни величезними вікнами з кольоровими ...