Search:

Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

Для забезпечення ефективного використання сировини важливим є не тільки вибір відповідної схеми розкроювання а й необхідність розкроювати одночасно так заготовки різних розмірів, як по довжині так і по ширині. В цьому випадку є можливість вибирати розміри заготовок так, щоб можна було якнайкраще використати бездефектну частину дошки. Кваліфікований робітник при розкроюванні може одночасно отримувати не більше як 4-5 типрозмірів заготовок по довжині і не більше як три заготовки по ширині. Збільшення кількості типрозмірів заготовок для одночасного розкроювання однієї дошки або відрізка знижує продуктивність і може бути причиною похибок.

Загалом у розглянутих схемах розкроювання пиломатеріалів на заготовки існує поздовжнє і поперечне розкроювання, включаючи отримання криволінійних заготовок. Через це необхідно знати, на якому обладнанні воно виконується.

Організація робочих місць при розкроюванні дощок: а – на верстаті ЦПА-40; б – на прирізному верстаті ЦДКЧ-3; в- на стріч копиловому верстаті ПС80-6:

Поперечне розкроювання пиломатеріалів виконують на одно пилкових верстатах ЦПА-40, ЦМЕ-2М, ЦМЕ-3. Найбільше використовуються верстати ЦПА-40. У них горизонтальний рух супорта з пилкою здійснюється гідроприводом. Найбільші розміри матеріалу, що розпилюється: по ширині 400 мм, по товщині 100 мм, найбільший діаметр пилки 400 мм, число подвійних ходів супорта 40за хвилину.

Для поперечного розкроювання дощок на мірні відрізки рекомендується використовувати обладнання фірми ОМГО (Німеччина). Фірма пропонує серію верстатів від найпростіших (моделі Т620 і Т720) до вдосконалених моделей Т1020 NC і Т520 NC. Останні моделі обладнані числовим програмним управлінням і дозволяють автоматично визначати дефектні місця на дошці, забезпечуючи оптимізацію розкроювання, значною мірою скорочують відходи виробництва.

При обмеженій виробничій площі для поперечного розкрою дощок на відрізки і заготовки використовується малогабаритний верстат з нижнім розміщенням пилки фірми Оріон (Німеччина), а також у 6-2 з приставним столом.

Годинна продуктивність верстатів для поперечного розкроювання пиломатеріал, відрізків шт.

П=60 (mc – mg) Кg Км,

Де mc – кількість різів, які виконує верстат за 1 хв;

Mg – додаткові різи на торцювання і вирізку дефектних місць.

(mc =7 mg=1-2, mc = 12, Mg =2-3);

Kg – коефіцієнт використання робочого дня

Kg =0.8

Km - коефіцієнт використання машинного часу,

Км = 0,5.

Враховуючи те, що при розкроюванні отримують відрізки, в яких можуть бути кратні заготовки годинна продуктивність верстатів у кількості отриманих заготовок:

П=60 (mc – mg) .n .Kg.Kma . в

Де n – кількість заготовок з одного відрізка;

А, в – кратність деталей в заготовках відповідно по довжині і ширині.

Верстати для поперечного розкроювання пиломатеріалів обслуговують два робітники, при значній масі дощок і отриманих з них відрізків – три. При поперечному розкроюванні однієї дошки на відрізки різної довжини користуються кількома упорами, які встановлюють на відповідній відстані від полотна пилки.

Поздовжньо пиломатеріали розкроюють на верстатах:

а) одно пилкових з вальцево-гусеничною подачею ЦА-2, ЦА-2А. Для спрямування матеріалу при розкроюванні слугує напрямна лінійка і притисний ролик. Пилка розміщена під столом;

однопилковому верстаті з гусеничною конвеєрною подачею ЦДК-4-2 з верхнім розміщенням пилки. Призначений для поздовжнього розкрою матеріалів з найменшою довжиною 600 мм, товщиною 10...100 мм. Діаметр пилового диски 250...400 мм, а частота його обертання 3000 хв-1;

багато пилкових верстатах з гусеничною подачею ЦДК-5, ЦДК-51, ЦМР-1 і ЦМР-2.

За використання однопилкових верстатів налагодження полягає в закріпленні пилки і встановленні її в певному положенні. При нижньому розміщенні пилки вона повинна виступати над площиною стола та товщину розпалюваного матеріалу плюс 10 мм, а у верстатів з верхнім розміщенням пилки – на 3...5 мм нижче площини стола. Напрямна лінійка по відношенню до полотна пилки встановлюється на максимальній відстані, яка дорівнює ширині виготовлюваної заготовки.

При налагодженні багато пилкових верстатів пилки повинні мати однаковий діаметр, товщину і розвід зуба на сторону. Відстань між пилками встановлюється при допомозі кілець, товщина яких дорівнює ширині випилюваних рейок плюс розвід зуба на два боки.

Верстати для поздовжнього розкроювання обслуговуються двома робітниками.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Системи вприскування палива (інжектор)

Система вприскування палива У нашій країні експлуатується багато автомобілів іноземного виробництва із системою вприскування палива (інжектором). Застосування карбюраторів з електронним керуванням сумішоутворенням дає змогу підтримувати оптимальний склад паливно-вітряної суміші й оптимальне наповнення циліндрів на різних режимах роботи двигуна; збільшити паливну економічність і зменшити вміст шкідливих сполук у відпрацьованих газах; підвищити надійність системи живлення, а також полегшити обслуговування і діагностику. Проте ...

Методичні основи стандартизації

Жодне суспільство не може існувати без технічного законодавства та нормативних документів, які регламентують правила, процеси, методи виготовлення та контролю продукції, а також гарантують безпеку життя, здоров’я і майна людей та навколишнього середовища. Стандартизація якраз і є тією діяльністю, яка виконує ці функції. Існує хибна думка про те, що стандартна продукція є синонімом низької якості, одноманітної, позбавленої смаку продукції. Але сама природа дає нам хороші приклади геніальної стандартизації. Так, відомо, що ...

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо ...