Search:

Розробка технологічного процесу розкрою заготовок з масивної деревини по виготовленню деталей тумби кухонної

Позаплановий інструктаж проводить при зміні правил з охорони праці і тех. процесу, заміні або модернізації обладнання, пристроїв інструменту, вихідної сировини, порушенні робітниками вимог безпеки праці, які можуть призвести до правил, аварії, вибуху або пожежі.

Всі опоряджувальні дільниці і цехи мають відповідати будівельним, протипожежним і санітарним нормам. Покривати деталі і вироби методом розпилення і сушити їх треба у спец камерах і сушарках, які не допускають виділення у робочих приміщеннях вибухонебезпечних і токсичних парів понад гранично допустимі концентрації.

Інструменти і пристрої, якими користуються в опоряджувальних цехах при ремонтних і налагоджувальних роботах, мають бути виготовлені з матеріалу, що не дає іскор при ударах.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Настилка штучного паркету в ямку без фризу на мастиці

ПЛАН. Вступ. Технологічна частина. Штучний паркет. Підготовка основи. План настилки. Маячна лінійка. Настилка паркету. Різання паркетних планок. Обробка зазорів у стін. Приміщення різної конфігурації. Коса ялинка. Організація робіт. Вимоги до якості покриття. Заходи по охороні праці. Вступ. Верховна Рада України і уряд уділяє велику увагу капітальному будівництві – одній із важливих гілок, без якої неможливо розвиток народного господарства країни. Передбачається багато заходів, які забезпечують підвищення ефективності ...

Призначення, будови і принцип роботи регулятора частоти обертання колінчастого вала

Всережимний регулятор частоти обертання автоматично підтримує задану частоту обертання колінчастого вала зміною (залежно від навантаження) кількості впорскуваного в циліндр палива. Регулятор дизеля КамАЗ розміщується в розвалі корпусу паливного насоса ви­сокого тиску й приводиться в дію від його кулачкового валика. Під час роботи двигуна з частотою обертання колінчастого вала, що від­повідає даному положенню педалі керування подачею палива, відцентрові сили тягарців регулятора зрівноважені зусиллям пружини. Якщо ...

Системи вприскування палива (інжектор)

Система вприскування палива У нашій країні експлуатується багато автомобілів іноземного виробництва із системою вприскування палива (інжектором). Застосування карбюраторів з електронним керуванням сумішоутворенням дає змогу підтримувати оптимальний склад паливно-вітряної суміші й оптимальне наповнення циліндрів на різних режимах роботи двигуна; збільшити паливну економічність і зменшити вміст шкідливих сполук у відпрацьованих газах; підвищити надійність системи живлення, а також полегшити обслуговування і діагностику. Проте ...