Search:

Інтернет банкінг в Україні

Інтернет-банкінг вдало виконує функцію консалтингу, оскільки значно спрощує процедуру багатостороннього спілкування. Для найактивніших клієнтів банки впроваджують системи участі у валютних торгах, купівлі-продажу цінних паперів.

За функціональністю послуг можна виділити такі системи Інтернет-банкінгу:

1. можливість віддаленого моніторингу рахунків (інформаційний рівень);

2. віддалене керування рахунками (трансакційний рівень);

3. віддалене банківське обслуговування (комплексний характер наданих послуг, включаючи Інтернет-банкінг, Інтернет-трейдинг, Інтернет-кредитування, систему ведення особистих фінансів).

Нижче наведені приклади банківських операцій, що входять до послуг Інтернет-банкінгу:

відкриття рахунків різних типів (термінових, ощадних, пенсійних) і переказування на них коштів;

одержання виписок про стан рахунків за певний період у різних форматах;

одержання інформації про платежі, що надійшли, у режимі реального часу;

одержання інформації про проведені платежі; S здійснення грошових переказів, у тому числі в іноземній валюті, на будь-який рахунок у будь-якому банку;

поповнення й утримання коштів з рахунків пластикових карток;

проведення комунальних платежів (електроенергія, газ, телефон, квартплата, теплопостачання);

оплата рахунків за зв'язок (IP-телефонія, сотовий і пейджинговий зв'язок, Інтернет) та інші послуги (супутникове телебачення, навчання);

оплата рахунків за товари, у тому числі куплені в Інтернет-магазинах;

купівля і продаж іноземної валюти;

здійснення додаткових послуг, наприклад, передплати на журнали і газети;

брокерське обслуговування (купівля і продаж цінних паперів, створення інвестиційного портфеля, можливість участі в пайових фондах банку, участь у торгах на ринку FOREX).

Таким чином, Інтернет-банкінг дозволяє виконувати всі стандартні операції, які можуть бути здійснені клієнтом в офісі банку (за винятком операцій з готівкою) через Інтернет.

Разом з тим відбувається розширення набору продуктів і послуг, надаваних банками в рамках Інтернет-банкінгу. Дедалі популярнішими серед приватних клієнтів стають послуги оnline-керування персональними фінансами, так звані пакетування й агрегування продуктів та послуг.

Керування персональними фінансами є ширшим поняттям, ніж керування рахунками і полягає в наданні клієнтам можливості оптимізації своїх витрат і коштів особистого бюджету, що залишилися. Існуюче програмне забезпечення дозволяє споживачам обирати найкращі варіанти вкладення вільних коштів у надійні і дохідні інвестиційні, пайові, страхові й інші фонди. У даному випадку банки надають онлайновий каталог таких установ та інформацію про їх надійність. Крім того, у рамках віртуального банкінгу клієнти можуть оптимізувати свої виплати зі страхувань, заставних.

Пакетування продуктів і послуг полягає в тому, що банк продає своїм клієнтам не окремі продукти і послуги, а їх пакет. У сегменті В2С пакетування стає одним з популярних прийомів віртуальних торгових і сервісних точок, оскільки сприяє збільшенню обсягів продажів. Пакетування безпосередньо пов'язане зі швидким розвитком персоналізації на ринку електронної комерції. Ця тенденція починає дедалі яскравіше проявлятися й в Інтернет-банкінгу, де споживач має можливість одержати доступ відразу до декількох продуктів і видів послуг, підібраних відповідно до його запитів.

Логічним продовженням пакетування стало агрегування банківських послуг на персональних сторінках клієнтів на Web-сайтах банків. За допомогою таких сторінок споживачі здійснюють і контролюють свої трансакції, одержують інформацію про баланс рахунка, стан справ на фондових ринках, в інвестиційних чи страхових фондах та іншу актуальну інформацію.

До числа нових видів продуктів, пропонованих приватним клієнтам у рамках Інтернет-банкінгу, належать цифрові сертифікати, віртуальні гаманці та віртуальні банківські картки. Використання цих продуктів повинно сприяти підвищенню безпеки платіжних трансакцій у глобальній мережі.

Використання Інтернет-банкінгу дозволяє кредитно-фінансовим установам істотно скоротити число філій і знизити витрати на обслуговування своїх клієнтів. Обробка трансакцій, здійснюваних через Інтернет, обходиться в багато разів дешевше, ніж у фізичному відділенні банку. Перенесення в Інтернет таких рутинних видів діяльності, як розрахункове обслуговування, обробка заяв на видачу платіжних карток і одержання кредитів, дозволили скоротити кількість помилок, збільшити обґрунтованість рішень і тим самим зміцнити лояльність своїх клієнтів. Нарешті, використання Інтернет-послуг відкриває банкам можливість розширення географії клієнтської бази. Так, Інтернет-банк Net.B@nk з невеликого містечка Alpharetta (Georgia, USA) з населенням 25 тис. жителів обслуговує клієнтів із усіх куточків США. Крім того, наявність системи Інтернет-банкінгу є істотною конкурентною перевагою, що забезпечує перевагу технологічно розвинутих банків над їхніми конкурентами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Імена файлів, нумерація сторінок, ОС Windows

План Імена файлів. Нумерація сторінок. Операційна система Windows. 1.Для створення нової папки спочатку треба відкри­ти потрібний диск або папку, після чого використову­ють команди Файл, Создать, Папку. В результаті на екрані дисплея з'являються значок папки і рамка для введення імені нової папки. Для копіювання групи файлів з однієї папки в іншу виконують такі дії. • Виділяють файли. Якщо вони розташовані послі­довно у переліку, то активізують перший, потім, утримуючи натиснутою клавішу Shift, клацають мишею на ...

Програма Провідник

Призначення програми Файлова система ОС Windows 98 має деревоподібну ієрархічну структуру. Під час переміщення, наприклад, файла з папки, розташованої на диску, в іншу, розміщену на іншому диску, необхідно послідовно відкрити папки на першому диску, щоб досягти вихідної папки, а потім — на другому, щоб на екрані з’явилася цільова папка. Тому при виконанні операцій з інформатики об’єктами (папками, файлами та ярликами) бажано мати швидкий доступ до цих об’єктів з урахуванням ієрархічності їх розміщення у файловій системі. ...

Протокол SSL

Протокол SSL Handshake (Secure Sockets Layer — защищенный протокол) разработан корпорацией Netscape Communications для обеспечения безопасности и секретности интернет-соединений. Протокол поддерживает аутентификацию (установление подлинности) клиента и сервера, не зависит от приложений и прозрачен для протоколов HTTP, FTP и Telnet. Однако, SSL оптимизирован для протокола HTTP, а для FTP более предпочтителен IPSec (см. подп. 5.1.4). SSL способен передавать ключи шифрования, а также устанавливать подлинность ...