Search:

Інтернет банкінг в Україні

3. Тенденції розвитку Інтернет-банкінгу у світі

На даний момент банківський Інтернет-сервіс на Заході є одним з найбільш динамічних сегментів електронної комерції. Уже зараз можна говорити про формування цього сектора ринку послуг - близько 80 з 100 найбільших банків надають послуги Інтернет-банкінга. Всього сьогодні у світі нараховується понад 1500 банків, що надають своїм клієнтам можливість доступу до рахунка через Інтернет.

За звітом аналітичної компанії Fitch IBCA частка клієнтів найбільших європейських банків, які користуються послугою Інтернет-банкінгу, перевищує 10%: SE Banken (Швеція) - 380 000 клієнтів (25% від загальної кількості клієнтів), MeritaNorbanken (Фінляндія/Швеція) - 1 030 000 (15%), Deutsche Bank (Німеччина) - 650 000 (8%), Barclays (Великобританія) - 540 000 (4%), BSCH (Іспанія) - 500 000 (2%). У США майже всі найбільші банки надають послугу Інтернет-банкінгу, в тому числі Citicorp, Bank of America, Wells Fargo, Bank One, First Union.

Якщо розглядати сучасні тенденції розвитку інформаційних технологій, можна прийти до висновку, що ідеальним бізнесом - комплектом користувача послуг Інтернет-банкінгу повинен стати ноутбук і сотовий телефон для серйозних фінансових операцій або мобільний телефон з WAP-протоколом і міні-сенсорним екраном для керування рахунком і читання інформації.

Здійснення послуг Інтернет-банкінгу на Заході має специфічні особливості в порівнянні з подібними російськими й українськими проектами.

По-перше, система Інтернет-банкінгу не абстрагується від Web-сайта банку. Вона не має окремої назви, має єдиний користувальницький інтерфейс і дизайн, вхід у неї здійснюється з головної Web-сторінки банку.

По-друге, реєстрація в системі і відкриття Інтернет-рахунка може відбуватися без відвідування офісу банку (безпосередньо в Інтернет).

По-третє, для забезпечення захисту використовуються тільки стандартні методи, у тому числі найпоширеніший протокол шифрування інформації SSL

По-четверте, за користування системою не стягується абонентська плата і плата за підключення. Навпаки, клієнти заохочуються до використання Інтернет-банкінгу зниженням оплати за стандартні банківські послуги.

Розвиток Інтернет-банкінгу в Україні може відбуватися за декількома напрямками.

По-перше, переважна більшість банків будуть мати Web-сторінки кожного регіонального відділення. Майже усі з них будуть працювати із системами типу "Клієнт-банк".

По-друге, очікується широке співробітництво банків з Інтернет-магазинами. Досить реальним може стати створення масштабного проекту при участі альянсу великих банків зі створення платіжної системи, яка буде обслуговувати тільки Інтернет-торгівлю. З розвитком Національної системи масових електронних платежів (НСМЕП) очікується широке розповсюдження такого носія електронних грошей як смарт-карти.

По-третє, неважко допустити появу нових фінансових інститутів, фінансових або Інтернет-порталів, які об'єднають технічні можливості з усіма фінансовими установами, Інтернет-провайдерами, засобами масової інформації й іншими компаніями і, не виключено, зможуть конкурувати у сфері електронних банківських послуг із традиційними банківськими установами.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6 


Подібні реферати:

Еволюція мов програмування

Розвиток обчислювальної техніки супроводжується створенням нових і вдосконаленням існуючих мов програмування (МП)—засобів спілкування програмістів з ЕОМ. Під МП розуміють правила подання даних і запису алгоритмів їх обробки, що автоматично виконуються ЕОМ. У більш абстрактному вигляді МП є засобом створення програмних моделей об’єктів і явищ зовнішнього світу. На сьогодні вже створено десятки різних МП (як примітивних, так і близьких до мови людини). Щоб розібратися в розмаїтті МП, потрібно знати їх класифікацію, а також ...

Криптопротокол S-HTTP

Зміст Вступ Загальна характеристика Робота по протоколу S-HTTP HTTPS-проксі Порядок використання сертифікованого Web-сервера системи Основні поняття комп’ютерної безпеки Класифікація комп’ютерних атак Атаки, що використовують помилки реалізації служб мережі Атака через WWW Проблеми стосовно мережі Internet Методи захисту від віддалених атак в мережі Internet Формування запитів до сертифікованого центра Допомога. Безпечне з’єднання. Висновок Список використаної літератури Вступ У ...

Антивірусні програми Dr.WEB (AVP), програми-архіватори

Комп'ютерний вірус — це, як правило, дуже невелика програма (модуль) мовою Ассемблера, яка написана програмістом високої кваліфікації. Спочатку вірус записується його розробником на одну дискету. Далі при тиражуванні цієї дискети він потрапляє на інші дискети. Цей процес звичайно проходить лавиноподібне. Модуль віруси спочатку приєднується до файла або проникає всередину його (частіше до програм). Потрапивши разом з файлом у комп'ютер, вірус починає діяти самостійно. Він може розмножуватися, тобто створювати свої ...