Search:

Принципи обліку основних господарських процесів

Схема обліку фінансових результатів і використання прибутку

Д-т рах. "Нерозподілений прибуток (непокриті збитки)" К-т

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Методи відображення предмету бухгалтерського обліку

1. Предмет бухгалтерського обліку Як уже зазначалося, господарський облік відображає процес розширеного суспільного відтворення, а його окремі види - різні сторони цього процесу. Для визначення предмета бухгалтерського обліку треба з'ясувати економічний зміст його об'єктів, тобто сутність сторін процесу суспільного відтворення, які він відображає і контролює. У широкому розумінні предметом бухгалтерського обліку є процес створення суспільного продукту в тій його частині, яка може бути охоплена інформацією в єдиному ...

Головна книга

Головна книга За час існування бухгалтерського обліку застосовувались різні форми. На самому ранньому ступені розвитку облік вівся самим власником господарства для організації спостереження і контролю за збереженням його майна та розміром одержуваного доходу. Відомо, що самою ранньою була стара італійська форма, описана італійським вченим-математиком Лукою Пачолі в його роботі "Трактат про рахунки і записи", виданій в 1494 р. у Венеції. В ній він писав, що для зручності і легкості потрібні три книги: Меморіал ...

Облік оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів

До оборотних малоцінних та швидкозношуваних предметів належать предмети, які використовуються протягом не більше одного року або нормального операційного циклу, якщо він більше одного року, такі як інструменти, господарський інвентар, спеціальне оснащення, спеціальний одяг та ін. Всі МШП згідно з вимогами стандартів бухгалтерського обліку класифікують, виходячи з однієї з наступних ситуацій: якщо строк корисної експлуатації МШП перевищує один рік, їх включають до складу необоротних активів і амортизують; якщо МШП ...