Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

2.3. Відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ при відпуску товарів покупцям - платникам ПДВ при оптовому і дрібнооптовому відпуску товарів в рахунок наступної оплати - 7083 грн..

Чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі - 677917 грн. (813500 - (114200 + 14300 + 7083)

Для спрощення прикладу інші податки і збори з обороту та інші вирахування з доходу в прикладі не розглядаються

3. Фактична собівартість реалізованих покупцям протягом року товарів:

3.1. Облікова продажна вартість реалізованих товарів за готівку та за безготівковим розрахунком - 813500 грн.

3.2. Витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що віднесені за щомісячними розрахунками до реалізованих товарів - 35810 грн.

3.3. Товарні надбавки, включаючи ПДВ, що відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками (віднімається) - 252185 грн.

Разом собівартість реалізованих товарів - 597125 грн.

4. Адміністративні витрати підприємства, що відносяться до реалізованих товарів, - 18300 грн.

5. Витрати обігу підприємства - 41927 грн.

6. Інші витрати операційної діяльності підприємства - 5650 грн.

Разом витрати підприємства на реалізовані за рік товари - 65877 грн.

Всього фактична собівартість реалізованих товарів - 663002 грн..

За даними прикладу 3 чистий дохід підприємства роздрібної торгівлі від реалізації товарів і собівартість реалізованих товарів за звітний рік були відображені протягом року бухгалтерськими проводками:

- на відображення в обліку реалізованих товарів за готівку - 685200 грн.:

Дт 30 "Каса" і 31 "Рахунки в банках"

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 685200

- на відображення в обліку відпущених (відвантажених) покупцям товарів за договірними відпускними цінами, включаючи ПДВ, - 128300 грн.:

Дт 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками" і ін.

Кт 702 "Дохід від реалізації товарів" - 128300

Податкові зобов’язання з податку на додану вартість:

- відображені в обліку щомісячно податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізації товарів за готівку за даними касових апаратів на підставі розрахунків товарних надбавок, що відносяться до реалізованих товарів, - 114200 грн.

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 114200

- нараховані податкові зобов’язання з ПДВ від суми реалізованих товарів покупцям за безготівковим розрахунком - 21383 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 641 "Розрахунки за податками" (ПДВ) - 7083

Кт 643 "З податкових зобов’язань" - 14300

Разом - 21383

Відображена в обліку собівартість реалізованих товарів:

- списана із підзвіту матеріально відповідальних осіб облікова продажна вартість товарів, реалізованих за готівку та безготівковим розрахунком, - 813500:

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 282 "Товари в роздрібній торгівлі" " - 813500

- списані за щомісячними розрахунками витрати підприємства на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану - 35810 грн.

Дт 902 "Собівартість реалізованих товарів"

Кт 93 "Витрати обігу" - 35810

- відображені в обліку товарні надбавки, включаючи ПДВ, які відносяться до реалізованих товарів за щомісячними розрахунками - 252185 грн.:

Дт 292 "Товарні надбавки на товари в роздрібній торгівлі"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 252185

На відображення в обліку фінансових результатів підприємства роздрібної торгівлі за звітний рік необхідно зробити в кінці року наступні заключні записи:

1. На списання кінцевого сальдо чистого доходу підприємства - 677917 грн.:

Дт 702 "Дохід від реалізації товарів"

Кт 791 "Результат основної діяльності" - 677917

2. На списання кінцевого сальдо собівартості реалізованих товарів - 597125 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Кт 902 "Собівартість реалізованих товарів" - 597125

3. На списання кінцевого сальдо адміністративних витрат - 18300 грн.:

Дт 791 "Результат основної діяльності"

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

План рахунків, які приміняються в банківській системі

Н А К А З 10 грудня 1999р. м.Київ № 114 Зареєстровано в Міністерстві юстиції України 20 грудня 1999 р. за №890/4183 Керівник реєструючого органу (підпис) Про затвердження Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ та Порядку застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку бюджетних установ На виконання завдань, покладених на Головне управління Державного казначейства України Указом Президента України від 27.04.95 №335/95 ‘‘Про Державне казначейство України’’ та Положенням про Державне казначейство, ...

Облік прибутку і його використання

Зміст Формування прибутку підприємства. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства. Формування балансового прибутку. Прибуток від реалізації продукції та його формування. Методи розрахунку прибутку від реалізації. Сутність і методи обчислення рентабельності. Розподіл і використання прибутку. Розподіл балансового прибутку. Використання чистого прибутку. Задача. ФОРМУВАННЯ ПРИБУТКУ ПІДПРИЄМСТВА Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства Прибуток є однією з основних ...

Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку

1. Основи класифікації рахунків та її значення Різнобічні завдання господарського керівництва та контролю потребують своєчасної і всебічної інформації про склад засобів підприємства і джерел їх формування, господарські процеси і фінансові результати діяльності. Це зумовлює необхідність використання в бухгалтерському обліку значної кількості різних за своїм змістом рахунків. Для більш глибокого та правильного розуміння і обгрунтованого використання в обліку рахунків необхідно знати їх економічний зміст, призначення та ...