Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

Економічний зміст доходів і витрат, що обліковуються на окремих синтетичних рахунках і субрахунках розкривається за їх видами (статтями) в аналітичному обліку до цих рахунків.

На торговельних підприємствах до собівартості реалізованих товарів, що обліковуються на субрахунку 902 "Собівартість реалізованих товарів" за ПСБО 9 “Запаси” відносяться витрати на придбання товарів, на доставку їх та доведення до придатного для реалізації стану. Порядок обліку і списання цих витрат Інструкцією не встановлений. На рахунках 92 "Адміністративні витрати" і 93 "Витрати обігу" торговельні підприємства обліковують витрати торгівлі.

Отже, з 1 січня 2000 року до фінансово-результатних рахунків відносяться також рахунки обліку доходів і витрат.

Розглядаючи основні питання організації та ведення бухгалтерського обліку доходів, витрат і фінансових результатів, автор виходить з того, що характеристика окремих рахунків та кореспонденція рахунків викладені в Інструкції про застосування Плану рахунків бухгалтерського обліку, і використовуються вони в залежності від конкретних умов діяльності підприємства.

В посібнику дається тільки основна кореспонденція рахунків, пов’язана з відображенням в бухгалтерському обліку доходів, витрат і фінансових результатів.

Бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів діяльності торговельних підприємств розглядається спочатку на наочних загальних схемах їх обліку. Для кращого розуміння викладених далі бухгалтерських записів з відображення в обліку списання доходів і витрат на фінансові результати та фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств доцільно спочатку зрозуміти та засвоїти ці записи за загальними схемами.

Загальні схеми бухгалтерського обліку

доходів, витрат і фінансових результатів

основної діяльності торговельних підприємств

Порядок записів в синтетичному обліку, пов’язаних з відображенням на бухгалтерських рахунках фінансових результатів господарсько-фінансової діяльності підприємства, з 2000 року суттєво змінився і ґрунтується на національних положеннях (стандартах) бухгалтерського обліку та новому Плані рахунків бухгалтерського обліку.

Основна відмінність нового бухгалтерського обліку фінансових результатів, введеного з 2000 р., в тому, що доходи і витрати, пов’язані з реалізованою продукцією (товарами, роботами, послугами), обліковуються протягом року відповідно на рахунках 70 "Доходи від реалізації", 90 "Собівартість реалізації" та інших з оперативним визначенням фінансових результатів за звітні періоди (квартал, півроку) в Звіті про фінансові результати. В бухгалтерському обліку фінансовий результат господарсько-фінансової діяльності підприємства визначається і відображається на бухгалтерських рахунках тільки заключними записами на списання сальдо доходів і витрат за звітний рік. Сальдуванням доходів і витрат від основної (операційної) діяльності на субрахунку 791 "Результат основної діяльності" визначають балансовий прибуток (збиток) за звітний рік станом на 31 грудня.

До особливостей бухгалтерського обліку фінансових результатів у торгівлі з 2000 року слід віднести суттєві зміни в синтетичному та аналітичному обліку доходів і витрат торговельних підприємств. Враховуючи зміни в бухгалтерському обліку доходів і витрат торгівлі та значне ускладнення цього обліку, а також для наочності і кращого розуміння змін, що сталися в бухгалтерському обліку, розглянемо бухгалтерський облік доходів, витрат і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств на загальних схемах (рис. 6, 7 і 8).

Рисунок 6

Загальна схема

бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств

791 702

доходи основної

діяльності 1

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку доходів торговельних підприємств заключними записами за звітний рік:

1. Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів на субрахунок 791 “Результат основної діяльності” .

2. Списання кінцевого сальдо чистого іншого операційного доходу на субрахунок 791 “Результат основної діяльності” .

3. Списання кінцевого сальдо доходу від участі в капіталі на субрахунок 791 “Результат основної діяльності” .

4. Списання кінцевого сальдо інших фінансових доходів на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ” .

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів

Порядок здійснення обліку (реєстрації) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) визначено Положенням про реєстрацію зовнішньоекономічних договорів (контрактів) з додатками №1-7 (надалі Положення), затвердженим наказом Міністерства економіки України №136 від 29.06.2000 "Про порядок реєстрації та обліку зовнішньоекономічних договорів (контрактів)". Облік (реєстрація) зовнішньоекономічних договорів (контрактів) здійснюється Міністерством економіки та з питань європейської інтеграції України, а також уповноваженим ...

Облік фінансових результатів і використання прибутку

План: Облік фінансових результатів Облік податку на прибуток Облік використання прибутку на покриття збитків Облік фінансових результатів Формування доходів і витрат за видами діяльності і функціями. Фінансові результати за видами діяльності, в результаті яких вони виникають, поділяються на прибуток (збиток) від звичайної діяльності та від надзвичайних подій. Під звичайною діяльністю розуміють будь-яку діяльність підприємства, а також операції, які забезпечують її або які виникають внаслідок здійснення такої діяльності. ...

Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку

Зміст План 3 Вступ 4 1. Поняття про стандарти бухгалтерського обліку та необхідність їх використання в бухгалтерській праці 5 2. Формування та розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.1. Розвиток міжнародного бізнесу і розвиток міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (МСБО) 6 2.2. Структура і основний зміст МСБО 7 2.3. Використання МСБО у практиці бухгалтерського обліку підприємств України 10 3. Перспективи і можливості переходу України на ...