Search:

Синтетичний і аналітичний облік доходів, витрат і фінансових результатів

5. Списання кінцевого сальдо інших доходів на субрахунок 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

6. Списання кінцевого сальдо надзвичайних доходів на субрахунок 794 “Результат надзвичайних подій”.

Рисунок 7.

Загальна схема

бухгалтерського обліку витрат торговельних підприємств

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку витрат торговельних підприємств заключними записами за звітний рік:

1. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого сальдо адміністративних витрат підприємства.

2.1. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком відносяться до реалізованих товарів.

2.2. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого сальдо витрат обігу підприємства.

3. Списання на зменшення чистого доходу основної діяльності кінцевого сальдо інших операційних витрат підприємства.

4. Списання кінцевого сальдо доходів від фінансових операцій на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

4. Списання кінцевого сальдо доходів від фінансових операцій на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ”.

5. Списання кінцевого сальдо втрат від участі в капіталі на субрахунок 792 “Результат фінансових операцій ” .

6. Списання кінцевого сальдо інших витрат на субрахунок 793 “Результат іншої звичайної діяльності”.

7. Списання кінцевого сальдо надзвичайних витрат на субрахунок 794 “Результат надзвичайних подій”.

Уточнити за рукописом

Рисунок 8

Загальна схема

бухгалтерського обліку витрат, доходів і фінансових результатів основної діяльності торговельних підприємств

зменшити коди рахунків

902 791 641 (ПДВ), 643 і ін. 702, 71

Зміст записів на загальній схемі бухгалтерського обліку фінансових результатів основної діяльності виробничих підприємств:

1. Щомісячне відображення в обліку податку на додану вартість від суми доходу (обороту) з реалізації товарів у встановленому розмірі.

Аналогічно відображаються в бухгалтерського обліку суми акцизного збору з підакцизних товарів, а також інших податків і зборів з обороту.

На загальній схемі бухгалтерського обліку (рис. 8), в записах на рахунках та прикладах розглядається складніший варіант бухгалтерського обліку доходів (реалізації), що оподатковуються податком на додану вартість. В тому разі, коли на підприємстві є доходи (обороти), що звільнені від оподаткування ПДВ, на субрахунку 702 "Дохід від реалізації товарів" має бути відкритий окремий аналітичний рахунок для обліку таких доходів.

2.Списання кінцевого сальдо чистого доходу від реалізації товарів та іншого операційного доходу на субрахунок 791 "Результат основної діяльності" заключними записами за звітний рік.

3. Щомісячне списання витрат на придбання товарів, на їх доставку та доведення до придатного для реалізації стану, що за розрахунком відносяться до реалізованих товарів

4. Списання підсумком за рік на зменшення одержаного чистого доходу підприємства фактичної собівартості реалізованих товарів.

5. Списання в установленому порядку на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо витрат обігу підприємства за звітний рік.

6. Списання на зменшення чистого доходу кінцевого сальдо адміністративних витрат та інших операційних витрат підприємства за звітний рік.

З метою інформаційного забезпечення аналізу фінансових результатів господарської діяльності до субрахунку 791 "Результат основної діяльності" необхідно виділити окремі аналітичні рахунки доходів і витрат за видами основної діяльності підприємства (оптова торгівля, роздрібна торгівля, громадське харчування).

Інструкція не встановлює порядку розподілу адміністративних витрат. Тому на підприємствах, які здійснюють багатогалузеву господарську діяльність для визначення в управлінському обліку фінансових результатів за видами діяльності необхідно самостійно встановити порядок розподілу адміністративних витрат на окремі галузі основної діяльності підприємства. І

Витрати обігу підприємства повинні відображатись в аналітичному обліку за окремими видами торгівлі та списуватись на фінансові результати відповідних видів торгівлі в установленому порядку.

Окремі малі підприємства мають право не використовувати рахунки класу 9 "Витрати діяльності" та рахунок 23 "Виробництво". В цьому разі вони обліковують виробничі витрати лише за елементами в класі рахунків 8 і в кінці року списують їх безпосередньо на рахунок 79 "Фінансові результати". На цей рахунок списуються також доходи, накопичені протягом року на рахунках класу 7 "Доходи і результати діяльності".

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15 
 16  17  18  19  20  21  22  23  24  25 


Подібні реферати:

Облік розрахунків з оплати праці

План: Організація оплати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці Порядок нарахування заробітної плати працівникам Утримання і вирахування з заробітної плати Порядок оформлення й олік розрахунків з оплати праці Облік забезпечення оплати відпусток працівникам Організація олеати праці на підприємстві; види, форми і системи оплати праці Види заробітної плати. Заробітна плата посідає одне із центральних місць в обліку на підприємстві. Основою організації оплати праці на підприємстві є тарифна система, яка ...

Облік праці, її оплати

План Завдання обліку праці та її оплати. Нормативна база по регулюванню питань з оплати праці. Класифікація та облік персоналу підприємства. Документальне оформлення руху особового окладу. Види, форми і системи оплати праці. Склад фонду оплати праці. Документальне оформлення та облік використання робочого часу. Табельний облік. 1. Процес регулювання оплати праці почався з 1991р., коли було прийнято ЗУ “Про підприємства в Україні” і їм було надано право самостійно встановлювати системи, форми, визначати розмір оплати праці. ...

Податок на додану вартість

Законодавчо-нормативна база: 1. Закон України "Про ПДВ" від 03.04.1997р. №168/97-ВР із змінами доповненнями. 2. Порядок заповнення податкової накладної. Затверджено наказом ДШ 30.05. 1997 р., № 165 із змінами та доповненнями. 3. Постанова КМУ від 02.04.1998 р. №417 "Про затвердження Порядку внесення ПДВ до бюджету під час ввезення (пересилання) товарів на митну територію України (із змінами і доповненнями), внесеними Постановою КМУ від 13.12.2001р.№ 1648. 4. Закон України "Про Державний бюджет України на ...