Search:

Адміністративне право

8) адміністративну відповідальність характеризує особливий процесуальний порядок її реалізації. Своєю відносною простотою, оперативністю та економічністю він відрізняється від кримінального і цивільного порядку розгляду відповідних справ і прийняття по них тих чи інших рішень. Наприклад, штраф може накладатися і стягуватись на місці здійснення адміністративного правопорушення.

Спеціальним суб’єктом адміністративного правопорушення є особа, яка може бути визнана суб’єктом конкретного правопорушення та притягнута до адміністративної відповідальності за наявності у неї, крім ознак загального суб’єкта, певних додаткових ознак. Такими додатковими ознаками можуть бути: громадянство, вік, наявність статусу посадової особи або конкретна займана посада, родинні зв’язки; стан здоров’я або фізіологічний стан особи; сфера професійної діяльності; факт наділення певними правами, обов’язками, або факт позбавлення суб’єктивного права чи його відсутності; факт попереднього притягнення особи до адміністративної відповідальності; спеціальний правовий статус, деякі інші ознаки.

Розглянемо такі групи спеціальних суб’єктів.

Іноземці та особи без громадянства. Відповідно до ст.16 КпАП іноземці та особи без громадянства, які перебувають на території України, підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах з громадянами України (виключення становлять особи, які відповідно до чинних законів та міжнародних договорів України користуються імунітетом щодо адміністративної юрисдикції України).

Поряд з цим відповідно до ст.32 Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» іноземець та особа без громадянства, який вчинив злочин або адміністративне правопорушення, після відбуття призначеного йому покарання чи виконання адміністративного стягнення може бути видворений за межі України. Рішення про видворення може прийматися органом внутрішніх справ, органом охорони державного кордону (стосовно осіб, які затримані у межах контрольованих прикордонних районів при спробі або після незаконного перетинання державного кордону в Україну) або Службою безпеки України з наступним повідомленням протягом 24 годин прокурора про підстави прийняття такого рішення, якщо дії іноземця та особи без громадянства грубо порушують законодавство про статус іноземців та осіб без громадянства, або суперечать інтересам забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку, або коли це необхідно для охорони здоров’я, захисту прав і законних інтересів громадян України. Видворення іноземця та особи без громадянства за межі України може супроводжуватися забороною подальшого в’їзду в Україну строком до п’яти років. Строки заборони подальшого в’їзду в Україну обчислюються з дня винесення вказаного рішення.

Орган внутрішніх справ чи орган охорони державного кордону можуть затримати і примусово видворити з України іноземця або особу без громадянства тільки на підставі постанови адміністративного суду. Така постанова приймається судом за зверненням органу внутрішніх справ, органу охорони державного кордону або Служби безпеки України, якщо зазначені особи ухиляються від виїзду після прийняття рішення про видворення або є обґрунтовані підстави вважати, що вони будуть ухилятися від виїзду.

Рішення органів внутрішніх справ, органів охорони державного кордону або Служби безпеки України про видворення іноземця та особи без громадянства з України може бути оскаржено до суду. Оскарження зупиняє виконання рішення про видворення, крім випадків, коли необхідність негайного видворення зумовлена інтересами забезпечення безпеки України чи охорони громадського порядку.

Ще одна особливість адміністративної відповідальності названої групи полягає в тому, що іноземці та особи без громадянства є суб’єктами окремого складу адміністративного проступку, відповідальність за який передбачено ст.203 КпАП. «Порушення іноземцями та особами без громадянства правил перебування в Україні і транзитного проїзду через територію України».

Посадові особи. Відповідно до ст.14 КпАП вони підлягають адміністративній відповідальності за адміністративні правопорушення, пов’язані з недодержанням установлених правил у сфері охорони порядку управління, державного і громадського порядку, природи, здоров’я населення та інших правил, забезпечення виконання яких входить до їх службових обов’язків.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Спадкове право

Зміст Вступ. Розділ I Строк видачі свідоцтва про право на спадщину 1. Поняття спадщини. 2. Спадкування. 3. Спадкування за законом. 4. Прийняття спадщини. 5. Оформлення права на спадщину. Розділ II Проблемні питання в правовому регулюванні спадкового права за Новим Цивільним Кодексом 1. Питання пов’язані з місцем відкриття спадщини. 2. Проблеми при визначенні кола спадкоємців. 3. Проблемне трактування норми статті 1270 «Строки прийняття спадщини» Розділ III Міжнародний досвід 1. Впровадження нового цивільного ...

Запобіжні заходи в кримінальному процесі

Зміст Вступ .стор. 1 І. Заходи процесуального примусу: 1. Поняття та значення заходів процесуального примусу стор. 2 2. Класифікація заходів процесуального примусу стор. 4 3. Кримінально-процесуальна характеристика окремих заходів процесуального примусу стор. 4-10 II. Запобіжні заходи: 1. Поняття і види запобіжних заходів стор. 11-14 2. Мета і підстави застосовування запобіжних заходів стор. 15-19 3. Процесуальна характеристика окремих запобіжних заходів: стор. 20 а) Процесуальна характеристика ізоляційних ...

Поняття і ознаки юридичної особи

ЦК не дає визначення поняття "юридична особа". Натомість, ст.80 ЦК, яка має назву "Поняття юридичної особи", містить вказівку на деякі характерні ознаки цього поняття, зазначаючи, що юридичною особою є організація, створена і зареєстрована у встановленому законом порядку, яка наділяється цивільною правоздатністю і дієздатністю, може бути позивачем та відповідачем у суді. Таким чином, тут маємо лише вказівки на такі ознаки юридичної особи: 1) це організація, тобто певним чином організаційно і структурно ...