Search:

Адміністративне право

Повторне протягом вчинення правопорушення передбачене частиною першою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню – тягне за собою накладання штрафу на громадян від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян і на посадових осіб від десяти до п’ятнадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Неповнолітні особи віком від 16 до 18 років.

До осіб, які вчинили адміністративні правопорушення у зазначеному віці, застосовується не визначені адміністративні стягнення, а заходи впливу, передбачені ст.24-1 КпАП:

- зобов’язання публічно чи в іншій формі просити вибачення у потерпілого;

- попередження;

- догана або сувора догана;

- передача неповнолітнього під нагляд батькам, або особам, що їх замінюють, або під нагляд педагогічному чи трудовому колективу, а також окремим громадянам на їх прохання;

У разі вчинення особами віком від 16 до 18 років адміністративних правопорушень передбачених; ст.44,51,121-127, вони підлягають адміністративній відповідальності на загальних підставах.

Вік 17 років є ознакою спеціального суб’єкта адміністративного правопорушення, відповідальність за яке передбачена ст.211 КпАП… «Неявка на виклик у військовий комісаріат-тягнуть за собою накладання штрафу від одного до трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а повторне протягом року вчинене порушення – тягне за собою накладання штрафу від трьох до семи неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ст.184 Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей.

Ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обов’язків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей – тягне за собою попередження або накладання штрафу від одного до трьох неоподаткованих мінімумів доходів громадян.

Ті самі дії, вчинені повторно протягом року після накладання адміністративного стягнення, тягнуть за собою накладання штрафу від двох до чотирьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми віком від чотирнадцяти до шістнадцяти років правопорушення, відповідальність за яке передбачено цим Кодексом, – тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб які їх замінюють, від трьох до п’яти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Вчинення неповнолітніми діянь, що містять ознаки злочину, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, якщо вони не досягли віку, з якого настає кримінальна відповідальність, – тягне за собою накладання штрафу на батьків або осіб, що їх замінюють, від десяти до двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян».

Міліція України – це складова частина МВС України, яка грає провідну роль у загальнодержавній системі забезпечення громадського порядку і спокою, громадської безпеки та боротьби зі злочинністю. Правовий статус міліції визначається Законом України «Про міліцію».

Працівники міліції відносяться до суб’єктів, що мають спеціальний правовий статус.

Суттєві особливості має адміністративна відповідальність працівників міліції на яких поширюється дія дисциплінарних статутів (або спеціальних положень про дисципліну).

Дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України затверджено Законом України від 22 лютого 2006 року № 3460 IV.

Цей Статут визначає сутність службової дисципліни обов’язки осіб рядового і начальницького складу органів внутрішніх справ України (далі – особи рядового і начальницького складу) стосовно її дотримання, види заохочень та дисциплінарних стягнень, порядок і права начальників щодо їх застосування, а також порядок оскарження дисциплінарних стягнень.

Ст.2 «Дисциплінарний проступок – невиконання чи неналежне виконання особою рядового або начальницького складу службової дисципліни».

Ст.5 «За вчинення дисциплінарних проступків особи рядового і начальницького складу несуть дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.

Особи рядового і начальницького складу, яких в установленому законодавством порядку притягнуто до адміністративної, кримінальної або матеріальної відповідальності, водночас можуть нести і дисциплінарну відповідальність згідно з цим Статутом.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Класифікація юридичних осіб

Класифікація юридичних осіб може проводитися за різними підставами. Зокрема, юридичні особи поділяються: 1) Залежно від виду права власності на: а) державні і комунальні юридичні особи — ті, що ґрунтуються на державній або комунальній формі власності. До державної власності віднесена загальнодержавна власність. Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава Україна (ст.ст.324, 326 ЦК). Комунальна власність складається з майна, закріпленого за територіальними громадами, у які об'єднані громадяни за місцем ...

Захист прав патентовласника в Україні

ПЛАН 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист 2. Порядок видачі патентів і деклараційних патентів 3. Участь Державного департаменту інтелектуальної власності у захисті прав патентовласника Використана література 1. Поняття інтелектуальної власності та її правовий захист Право промислової власності - це сукупність правових норм, які регулюють суспільні відносини, що складаються у процесі створення, оформлення та використання результатів науково-технічноі творчості. Відповідно до чинного ...

Установчі документи підприємства

Установчими документами підприємства є комплект документів встановленої форми, згідно з якими підприємство створюється і діє. До них відноситься статут підприємства, і, якщо власників декілька, установчий договір. Підприємство діє на основі статуту. Статут затверджується власником (власниками) майна, а для державних підприємств власником майна за участю трудового колективу. У статуті підприємства визначаються власник та найменування підприємства, його місцезнаходження, предмет і цілі діяльності, його органи управління, ...