Search:

Адміністративне право

Література:

1. Конституція України К., 1996

2. Кодекс України про адміністративні правопорушення. – К.: Парламент, вид-во, 2002.

3. Кодекс України про адміністративні правопорушення //Відомості Верховної Ради України. –

1984; зі змінами і доповненнями.

4. Закон України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства». //Відомості Верховної Ради України. – 1994. - № 23 – ст. 161; зі змінами і доповненнями.

5. Закон України «Про міліцію» // Відомості Верховної Ради України. – 1991. - № 4. Ст. 20, зі змінами і доповненнями.

6. І.П. Голосніченко, М.Ф. Стахурський, Н.І. Золотарьова

Адміністративне право України: /основні поняття/

Навчальний посібник. К. -2005

7. А.В. Макаренко. Адміністративне право. Загальна частина. Навчально-методичний посібник для самостійного вивчення дисципліни. КНЕУ – 2008

8. Адміністративне право України. Підручник.

За редакцією професора Ю.П. Битяка. Харків. Право-2000

9. Закон України «Про дисциплінарний статут органів внутрішніх справ України» від 22 лютого 2006 року № 3460-IV.

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8 


Подібні реферати:

Сімейний кодекс України

ВСТУП План 1.     Нормативно-правова база сімейного законодавства. 2.     Порядок Укладання шлюбу. 3.     Розірвання шлюбу. Опіка та піклування над дітьми. Вступ Кодекс про шлюб та сім’ю України прийнятий 10 січня 2002 р. Знання Сімейного кодексу України дає громадянам зрозуміти, що сім є первинним і основним осередком суспільства, її складають особи, які мають взаємні та рівноправні права та обов’язки. Кожна сім’я створюється на підставі шлюбу та кровного ...

Класифікація юридичних осіб

Класифікація юридичних осіб може проводитися за різними підставами. Зокрема, юридичні особи поділяються: 1) Залежно від виду права власності на: а) державні і комунальні юридичні особи — ті, що ґрунтуються на державній або комунальній формі власності. До державної власності віднесена загальнодержавна власність. Суб'єктом права загальнодержавної власності є держава Україна (ст.ст.324, 326 ЦК). Комунальна власність складається з майна, закріпленого за територіальними громадами, у які об'єднані громадяни за місцем ...

Законодавство України про господарські товариства. Поняття господарського товариства

Стаття 1 Закону України «Про господарські товариства» (ВВР, 1991, № 49, ст. 682), дає визначення господарським товариствам. Ними визнаються підприємства, установи, організації, створені на засадах угоди юридичними особами і громадянами шляхом об'єднання їх майна та підприємницької, діяльності з метою одержання прибутку. Товариства є юридичними особами. Товариства можуть займатися будь-якою підприємницькою діяльністю, яка не суперечить законодавству України. Господарські товариства можуть набувати майнових та особистих ...