Search:

Революція 1905-1907 рр. та Україна

4. Історія України: Курс лекцій: У 2 кн. Кн. 2. – ХХ століття: Навч. посібник / Мельник Л. Г., Верстюк В. Ф., Демченко М. В. та ін. – К. : Либідь, 1992. – 464 с.

5. Крушинський В., Левенець Ю. Історія України. – К.: Зодіак-ЕКО, 1992. – 176 с.

6. Полонська-Василенко М. Історія України: У 2 т. – Т. 2. – 3-тє видання. – К. :Либідь, 1995. – 608 с.

7. Реєнт О. П. Революційні та соціальні рухи трудящих мас України: До 100-річчя Першої російської революції 1905–1907 рр.// УІЖ. – 2005. – № 4. – С. 89–107.

8. Рибалка І. К. Історія України: Частина 2: Від початку ХІХ ст. до лютого 1917 р. – Х. Основа, 1997. – 480с.

9. Сарбєй В. Г. Історія України: ХІХ- поч. ХХ ст. – К.: Генеза, 1994. – 224 с.

10. Тонка Р. В. Суспільно-політичний погляд українського селянства під час першої російської революції: на матеріалах наказів та ухвал до І Державної Думи //Український селянин. – 2002. – № 5. – С. 244 – 247.

11. Якименко М. Повстання в Сорочинцях // УІЖ. – № 1. – С.130 – 133.

12. www.soclist.by.ru/rev2.htm

13. www.history.org.ua/journal/2005/4/4.pdf

14. www.lib.ua-ru.net/inode/28584.html

Перейти на сторінку номер:
 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11 


Подібні реферати:

Мазепа Іван Степанович

Мазепа народився в Мазепинцях, на шляхетськім хуторі Київщини, неподалік Білої Церкви. Майбутній гетьман народився в маєтку його батьків. Рік його народження залишається нез’ясованим. Деякі дані вказують на 1629 р., інші – на 1644-й, приблизно 1632 – 1639 рр Іван Мазепа походив з дворянської родини, що здавна поселилася на Правобережній Україні. Його батько Адам-Степан Мазепа - Колединський займав велику посаду в окрузі Білої Церкви. Його мати теж походила із знаменитого українського роду Московських. Батьки мали ...

Промисловість України в пореформений період

Зростаючі потреби в машинах змовили розвиток машинобудівної промисловості, яка почала створюватися в Україні з кінця XVIII ст. Її представляли мідярні, чавуноливарні та машинобудівні заводи. На початку XIX ст. в губерніях України налічувалось 10 мідярень, у 1860 p. їх було вже 17. Незважаючи на те, що основна частина мідярень на час реформи 1861 p. ще не вийшла з мануфактурної стадії, їм належала важлива роль як у постачанні обладнання винокурній і цукровій промисловості, так і в задоволенні різноманітних потреб населення. ...

Політичні сили в Україні після лютневої революції 1917 р.. Утворення Центральної Ради

У ніч з 24 на 25 жовтня 1917 року в Петрограді перемогло збройне повстання очолюване більшовиками. Події у Петрограді вітала пробільшовицьки настроєна частина трудящих України, однак переважна більшість її народних мас підтримувала політику партій, які входили до складу Центральної Ради, - партій соціальних реформ і національного відродження. Тому перехід в Україні влади до Рад більшовикам вдалося здійснити лише в пролетарському Донбасі. В більшості ж районів України події розвивалися інакше. Особливо напружене становище ...