Search:

Top 100

 1. Шпори з філософії - 2963
 2. Структура особистості і поведінкові типи - 1093
 3. Правотворча діяльність держави - 881
 4. Зброя - 629
 5. Олігополія в Україні - 466
 6. Менеджмент - 444
 7. Якість продукції та її оцінка - 406
 8. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання - 386
 9. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях - 357
 10. Формування собівартості готової продукції - 344
 11. Стилі мовлення - 327
 12. Сукупний попит та сукупна пропозиція - 309
 13. Українські землі у ХІХ столітті - 298
 14. Давньоірландський епос - 270
 15. Розвиток у дітей інтересу до вивчення укураїнської мови - 260
 16. Планування діяльності підприємства - 221
 17. Використання програмних засобів навчання та інтернет ресурсів у вивченні початкового курсу математики - 221
 18. Юридичні документи. Документи по особовому скдаду - 206
 19. Особливості митного регулювання при здійсненні експортно-імпортних операцій - 193
 20. Фольклорний і літературний образ народного героя Олекси Довбуша - 185
 21. Дисциплінарна відповідальність юристів - 175
 22. Прийом та здача справ і посад осіб, що відають військовим господарством - 175
 23. Політичні еліти і політичне лідерство - 151
 24. Роль іноземних інвестицій в економіці України - 150
 25. Кирило-Мефодіївське товариство - 148
 26. Міжнародний кримінальний суд: структура та компетенція - 139
 27. Поняття та види адміністративно правових норм - 139
 28. Східнослов’янська держава - Київська Русь - 130
 29. Види народно-ужиткового мистецтва - 126
 30. Облік доходів та витрат - 123
 31. Організація як функція управління - 120
 32. Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова - 118
 33. Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку - 117
 34. Основні функції праці - 116
 35. Мова творів Григорія Сковороди - 113
 36. Промисловий переворот у провідних країнах світу - 112
 37. Пташок викликаю з теплого краю - 110
 38. Сутність та еволюція менеджменту - 101
 39. Види норм права - 101
 40. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва - 100
 41. Економічні основи та види міжнародної торгівлі - 100
 42. Динаміка розвитку культури - 97
 43. Тканання гобелену - 95
 44. Акушерство як наука - 95
 45. Японське право. Джерела права сучасної Японії. Система права сучасної Японії - 92
 46. Феномен України (з точки зору процесу словотворення) - 92
 47. Походження і розвиток украінської мови - 89
 48. Юшка грибна з вушками - 89
 49. Зайняиість та безробіття. Державне регювання зайнятості - 88
 50. Наркоманія, чума XX століття - 88
 51. Політична система і державний устрій Болгарії - 88
 52. Видобуток підземних вод - 87
 53. Сугестивність інформації (про підтекст, його силу впливу) - 87
 54. Семіотика як наука про знаки. Мова як знакова система - 87
 55. Коран - священна книга мусульман - 87
 56. Робінзон Крузо як втілення просвітительського ідеалу “природної людини” - 83
 57. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки - 83
 58. Організація зовнішнього валютного ринку - 80
 59. Характеристика базових категорій керівництва, впливу влади і лідерства - 76
 60. Welcome to the world of tales - 76
 61. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією - 76
 62. Кадрове діловодство - 73
 63. Іван Антонович Цюпа - невтомний трудівник пера - 73
 64. Василь Стус. Життя і творчість - 73
 65. Історизми та архаїзми в літературних творах - 72
 66. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - 72
 67. Соціальне партнерство в Україні, поняття і загальна характеристика - 72
 68. Різьба по дереву як ужиткове мистецтво - 72
 69. Поняття про етнографію - 72
 70. Фізична культура на Запорізькій Cічі (XV-XVII століття) - 71
 71. Особливості господарського комплексу України - 70
 72. Основні напрями державної політики України в галузі збереження довкілля - 70
 73. Цикл уроків з теми “іменник” у 3 класі чотирирічної початкової школи - 70
 74. Культурологічна концепція - 69
 75. Гайдамацький рух: соціальне розбійництво чи боротьба за національне визволення? - 69
 76. Бухгалтерський облік цінних паперів - 68
 77. Фінансово-бюджетне регулювання - 68
 78. Писанка - 68
 79. Мовний етикет - 67
 80. Підприємство, його суть, види і функції - 66
 81. Трансформація форм власності і перехід до соціальної - 66
 82. Астероїди і метеорити - 64
 83. Найважливіші закономірності у світі зір. Еволюція зір - 64
 84. Порівняльний аналіз технології управління персоналом, управління кадрами, персоналом, людськими ресурсами - 64
 85. Споживання та заощадження - 63
 86. Громадське харчування - 62
 87. Загальне поняття про психіку. Культура спілкування – факор духовності людини. Освіта України ХХІ століття. - 62
 88. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - 62
 89. Як розробити ефективну рекламну кампанію - 61
 90. Незнайомий вам Тарас Шевченко - 60
 91. Україна і первісне виникнення мов - 60
 92. Комерційна діяльність підприємницьких структур - 60
 93. Підприємництво як сучасна форма господарювання - 60
 94. Планування доходів від операційної діяльності і валового прибутку - 60
 95. Українська мова, її походження, вивчення і захист - 60
 96. Економічна характеристика країн Третього світу. Нові тенденції розвитку - 58
 97. Обробка графічних об’єктів в текстовому редакторі Word - 57
 98. Механізм держави - 55
 99. Предмет і методи економічної теорії - 54
 100. Місце Т. Шевченка в українському національному відродженні - 53