Search:

Top 100

 1. Стройова підготовка - 5952
 2. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії - 4301
 3. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин - 3846
 4. Шпори з філософії - 3183
 5. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія - 2018
 6. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва - 1754
 7. Небезпеки урбанізованого міста - 1717
 8. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним - 1443
 9. Клас Ссавці - 1436
 10. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення - 1370
 11. Соціологія девіантної поведінки - 1230
 12. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці - 1131
 13. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості - 1105
 14. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства - 1057
 15. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання - 999
 16. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства - 998
 17. Облік та розподіл виробничих накладних витрат - 961
 18. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування - 936
 19. Правотворча діяльність держави - 907
 20. Стратегічний маркетинг - 849
 21. Ссавці. Загальна інформація - 833
 22. Релігієзнавство - 826
 23. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву - 822
 24. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства - 785
 25. Евакуація населення - 783
 26. Економіка праці й соціально-трудові відносини - 724
 27. Полімеризація неграничних вуглеводнів - 715
 28. Релігієзнавство - 707
 29. Мовний етикет - 706
 30. Сукупний попит і сукупна пропозиція - 681
 31. Зброя - 651
 32. Царство Гриби. Загальна характеристика - 623
 33. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - 613
 34. Все про мову ділових паперів - 582
 35. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - 561
 36. Царство гриби - 540
 37. Нафта та нафтопереробка - 524
 38. Потенціал підприємства: формування та оцінка - 513
 39. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва - 483
 40. Менеджмент - 466
 41. Економічні та соціальні наслідки інфляції - 459
 42. Засоби індивідуального захисту - 446
 43. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка - 420
 44. Якість продукції та її оцінка - 415
 45. Економічний аналіз діяльності банку - 402
 46. Корисна інформація з астрономії - 399
 47. Улас Самчук - письменник епічної широти - 396
 48. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості - 394
 49. Особливості міжнародної торгівлі послугами - 389
 50. Будівельні суміші в Україні - 386
 51. Система формування вокально-хорових навиків - 376
 52. Основні засади техніки ефірного мовлення - 373
 53. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - 364
 54. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.) - 363
 55. Формування собівартості готової продукції - 357
 56. Технологія виробництва. Бесквітне тісто - 356
 57. Управління - 351
 58. Стилі мовлення - 348
 59. Логістика - 347
 60. Облік готової продукції - 334
 61. Сукупний попит та сукупна пропозиція - 331
 62. Історія села Чемеринці - 328
 63. Планування зовнішньоекономічної діяльності - 317
 64. Ведучі мости автомобіля - 305
 65. Облік прибутку і його використання - 305
 66. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні - 303
 67. Введення в курс “Основи економічної теорії” - 303
 68. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств - 294
 69. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії" - 293
 70. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання - 290
 71. ПДВ в системі непрямого оподаткування - 289
 72. Оплата праці - 289
 73. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - 288
 74. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості - 286
 75. Мотивування та стимулювання персоналу - 286
 76. Василь Симоненко. Життя та творчість - 281
 77. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд - 278
 78. Особливості виписування рецептів на отруйні, сильнодіючі, наркотичні, психотропні лікарські засоби - 277
 79. Стан здоров'я населення України - 274
 80. Українська мова – державна мова України. Сучасний статус української літературної мови - 272
 81. Місцеві збори - 270
 82. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка - 267
 83. Природні джерела вуглеводнів та їх переробка - 265
 84. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення - 264
 85. Роль і місце вчителя у суспільному розвитку - 263
 86. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - 257
 87. Система впорскування палива - 256
 88. Система технічного обслуговування й ремонту автомобілів - 253
 89. Багатокомпонентні розчини для інфузій і перспективи їх удосконалення - 246
 90. Технологія навчання іншомовного матеріалу - 245
 91. Планування діяльності підприємства - 244
 92. Загальні та сумарні показники вмісту природних та антропогенних компонентів, що застосовуються в програмах спостереження за забрудненням - 242
 93. Аудит операцій по руху грошових коштів в касі і на поточному рахунку - 241
 94. Теореми Ролля, Лагранжа, Коші. Правило Лопіталя. Формула Тейлора для функції однієї та двох змінних - 240
 95. Інтегральна ефективність діяльності підприємства - 239
 96. Забруднювачі харчових продуктів - 237
 97. Сценарій „Свято птахів” - 236
 98. Розрахунок необхідної чисельності працівників на підпрємстві - 235
 99. Готель «Князь Олег» - 233
 100. Синтаксис тексту - 230