Search:

Top 100

 1. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним - 1306
 2. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору - 907
 3. Шпори з естетики - 797
 4. Стратегічний маркетинг - 725
 5. Сукупний попит і сукупна пропозиція - 623
 6. Оборотні кошти - 619
 7. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання - 606
 8. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука - 373
 9. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях - 357
 10. Управління - 321
 11. Основні засади техніки ефірного мовлення - 302
 12. Історія села Чемеринці - 287
 13. Ж. Жене, С. Беккет, Е. Іонеско. Смерть в калюжі, або де починається абсурд - 272
 14. Політичні ідеї Т.Г. Шевченка - 260
 15. Мотивування та стимулювання персоналу - 243
 16. Гобелен в сучасному інтер’єрі - 213
 17. Забруднювачі харчових продуктів - 212
 18. Правові системи сучасності - 197
 19. Рецепція римського права в Україні - 186
 20. Облік та аналіз у зовнішньоекономічній діяльності підприємств - 182
 21. Розв’язання задач на застосування векторів - 182
 22. Козацька педагогіка - сучасна освіта - 173
 23. Адамівська Січ - школа козацько-лицарського виховання - 171
 24. Екологічні проблеми людства - 171
 25. Етнопедагогічні основи Гуцульської школи - 168
 26. Формування клімату і погоди. Клімат України і Європи - 168
 27. Оцінка чинників ризику, що впливають на здоров’я і працездатність людини - 167
 28. Страхування в Україні – на прикладі НАСК „ОРАНТА„ - 165
 29. Багатство української мови - 159
 30. Фінансова система держави - 156
 31. Сутність та особливості міжнародної економічної діяльності - 155
 32. Лідерство і керівництво - 154
 33. Лінійні, однорідні та неоднорідні різницеві рівняння - 152
 34. Генетичний аспект особистості - 142
 35. Динаміка норм банківських резервів в Україні - 140
 36. Синтаксис тексту - 139
 37. Розвиток когнітивної сфери підлітка - 132
 38. Роман Олеся Гончара “Собор” - 132
 39. Трипільська культура - 126
 40. Управління агрострахуванням в Україні - 125
 41. Відомчий акт. Підзаконний нормативний акт. Міжнародний договір - 125
 42. Риба і рибні продукти - 124
 43. Сутність комплексу маркетингових комунікацій та його роль в системі управління підприємством - 123
 44. Малокаліберна гвинтівка і автомат Калашникова - 123
 45. Трудове право - 119
 46. Обмеження та узагальнення понять - 118
 47. Музичний фольклор Тернопільщини - 115
 48. Аналіз чутливості - 114
 49. Абревіатури та скорочення в англомовних комп’ютерних текстах та особливості їх перекладу - 111
 50. Мінеральні ресурси світу та України - 111
 51. Транснаціональні банки - 108
 52. Художні промисли України - 106
 53. Ринок та його місце в системі суспільного виробництва - 101
 54. Договір страхування - 100
 55. Історія та розвиток комп’ютерної техніки та обчислювальних машин - 100
 56. Підприємницька діяльність та поведінка виробника - 99
 57. Cистемні оболонки та утиліти: Norton Commander, Norton Utilities, PCTools та інші. - 98
 58. Акушерство як наука - 97
 59. Філософія, погляди Демокріта, Сократа - 96
 60. Молодий Шевченко - 96
 61. Виховання в молодших школярів культури поведінки - 96
 62. Тканання гобелену - 95
 63. Термодинаміка - 95
 64. Проблема терроризму у пострадянському просторі - 95
 65. Розклад вектора на складові на площині і в просторі. Декартові система координат - 94
 66. Договір комерційної концесії - 92
 67. Тетрациклін - 92
 68. Творення слів - 90
 69. Зміст і побудова обвинувальної промови - 88
 70. Історія української культури - 88
 71. Екологічні катастрофи в Україні,їх причини та наслідки - 84
 72. Характер ядерної зброї. Ядерна ніч і ядерна зима як наслідки ядерної війни - 83
 73. М’язи як частина опорно-рухової системи - 83
 74. Зовнішньоекономічна діяльність комерційних банків - 83
 75. Молоко і молочні продукти - 82
 76. Операційні системи. Файлова система - 82
 77. Професійне та народне мистецтво - 81
 78. Глобальні проблеми людства та їх прояв у світі - 80
 79. Системи лінійних диференціальних рівнянь із сталими коефіцієнтами. Поняття про стійкість розв’язків - 78
 80. Основні засади німецького романтизму - 78
 81. Економічна думка античного світу - 77
 82. Класифікація надзвичайних ситуацій - 77
 83. Невласні інтеграли з безмежними границями та з необмеженою підінтегральною функцією - 77
 84. Диференціальні рівняння першого порядку (з відокремлюваними змінними, однорідні, лінійні, Бернуллі) - 75
 85. Ціноутворення на промислові товари - 74
 86. Мікатоксикози. Мікробіологія продовольчих товарів - 74
 87. Василь Стус. Життя і творчість - 73
 88. Управління конфліктами в організації - 73
 89. Біографія Піфагора – видатного математика та вченого - 71
 90. Хоровий спів - 71
 91. Кераміка. Мистецтвознавчий погляд на еволюцію звичних речей - 69
 92. Національний банк Польщі - 69
 93. Розвиток пізнавальних здібностей та інтересів учнів у процесі вивчення географії - 68
 94. Економічний розвиток стародавніх цивілізацій - 67
 95. Прибуток і затрати комерційного банку - 67
 96. Аналізуюче схрещування - 66
 97. Розвиток логічного мислення на уроках математики - 66
 98. Бухгалтерський облік в Україні в ХХ ст(період НЕПу) - 63
 99. Природа інноваційних процесів - 62
 100. Організаційні форми виховної роботи - 62