Search:

Top 100

 1. Стройова підготовка - 6071
 2. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії - 4309
 3. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин - 3901
 4. Шпори з філософії - 3226
 5. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія - 2061
 6. Категорії з курсу економічної історії - 2008
 7. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва - 1761
 8. Небезпеки урбанізованого міста - 1725
 9. Лекції по трудовому праву України - 1704
 10. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення - 1493
 11. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним - 1471
 12. Економічний ринок - 1464
 13. Клас Ссавці - 1442
 14. Соціологія девіантної поведінки - 1231
 15. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці - 1203
 16. Весільні пісні - 1172
 17. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості - 1132
 18. Структура особистості і поведінкові типи - 1128
 19. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання - 1075
 20. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства - 1061
 21. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства - 1021
 22. Облік та розподіл виробничих накладних витрат - 968
 23. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування - 937
 24. Правотворча діяльність держави - 909
 25. Стратегічний маркетинг - 860
 26. Ссавці. Загальна інформація - 834
 27. Релігієзнавство - 828
 28. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву - 827
 29. Шпори з естетики - 815
 30. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства - 789
 31. Евакуація населення - 787
 32. Сукупний попит і сукупна пропозиція - 750
 33. Полімеризація неграничних вуглеводнів - 750
 34. Економіка праці й соціально-трудові відносини - 736
 35. Релігієзнавство - 712
 36. Мовний етикет - 712
 37. Зброя - 652
 38. Оборотні кошти - 649
 39. Царство Гриби. Загальна характеристика - 643
 40. Інфляція: стан, причини, наслідки - 628
 41. Все про мову ділових паперів - 619
 42. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - 615
 43. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - 614
 44. Дисидентство в українському суспільстві та літературі - 553
 45. Царство гриби - 544
 46. Нафта та нафтопереробка - 533
 47. Потенціал підприємства: формування та оцінка - 523
 48. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва - 488
 49. Менеджмент - 473
 50. Економічні та соціальні наслідки інфляції - 462
 51. Засоби індивідуального захисту - 450
 52. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи - 445
 53. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка - 427
 54. Корисна інформація з астрономії - 426
 55. Якість продукції та її оцінка - 418
 56. Економічний аналіз діяльності банку - 410
 57. Улас Самчук - письменник епічної широти - 400
 58. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - 395
 59. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості - 395
 60. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи - 394
 61. Будівельні суміші в Україні - 392
 62. Виготовлення виробів з лози - 391
 63. Особливості міжнародної торгівлі послугами - 391
 64. Планування діяльності підприємства - 388
 65. Система формування вокально-хорових навиків - 384
 66. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі - 383
 67. Основні засади техніки ефірного мовлення - 379
 68. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.) - 370
 69. Давньоірландський епос - 368
 70. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - 366
 71. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів - 365
 72. Формування собівартості готової продукції - 360
 73. Технологія виробництва. Бесквітне тісто - 357
 74. Стилі мовлення - 357
 75. Логістика - 355
 76. Управління - 353
 77. Облік готової продукції - 339
 78. Сукупний попит та сукупна пропозиція - 337
 79. Історія села Чемеринці - 335
 80. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку - 333
 81. Управління активами підприємства і шляхи його покращання - 332
 82. Аудиторські свідчення - 324
 83. Господарство України між першою і другою світовими війнами - 322
 84. Планування зовнішньоекономічної діяльності - 320
 85. Ведучі мости автомобіля - 318
 86. Оплата праці - 307
 87. Облік прибутку і його використання - 307
 88. Введення в курс “Основи економічної теорії” - 306
 89. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні - 305
 90. Стан здоров'я населення України - 304
 91. Аналіз інвестиційної діяльності підприємств - 302
 92. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - 300
 93. Облік та контроль фінансових результатів в умовах ТОВ "Клімат Індустрії" - 300
 94. Міжнародна кримінальна відповідальність фізичних осіб - 299
 95. Василь Симоненко. Життя та творчість - 299
 96. Мотивування та стимулювання персоналу - 292
 97. ПДВ в системі непрямого оподаткування - 292
 98. Кривошипно-шатунний механізм, зварювальні мости та їх обладнання - 290
 99. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - 289
 100. Види правотворчості громадянського суспільства. Судова правотворчість — особливий вид правотворчості - 287