Search:

Top 100

 1. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії - 3797
 2. Вібрація - 3490
 3. Шпори з філософії - 2710
 4. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин - 2213
 5. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія - 1637
 6. Небезпеки урбанізованого міста - 1215
 7. Клас Ссавці - 1094
 8. Категорії з курсу економічної історії - 1073
 9. Весільні пісні - 1067
 10. Соціологія девіантної поведінки - 973
 11. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним - 909
 12. Економічний ринок - 882
 13. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства - 879
 14. Структура особистості і поведінкові типи - 840
 15. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва - 822
 16. Правотворча діяльність держави - 812
 17. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка - 783
 18. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства - 775
 19. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву - 772
 20. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору - 743
 21. Шпори з естетики - 736
 22. Лекції по трудовому праву України - 718
 23. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства - 716
 24. Облік та розподіл виробничих накладних витрат - 694
 25. Релігієзнавство - 683
 26. Мовний етикет - 672
 27. Ссавці. Загальна інформація - 667
 28. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості - 665
 29. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці - 662
 30. Об’єднання суб’єктів підприємництва - 661
 31. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування - 622
 32. Управління персоналом - 603
 33. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр - 585
 34. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - 535
 35. Релігієзнавство - 520
 36. Психологічна характеристика особистості в сучасній психології - 478
 37. Інфляція: стан, причини, наслідки - 474
 38. Економіка праці й соціально-трудові відносини - 470
 39. Поділ понять - 462
 40. Зброя - 461
 41. Оборотні кошти - 426
 42. Менеджмент - 416
 43. Виробництво і розподіл суспільних благ - 415
 44. Службові відрядження - 413
 45. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва - 412
 46. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи - 408
 47. Евакуація населення - 399
 48. Економічні та соціальні наслідки інфляції - 396
 49. Нафта та нафтопереробка - 387
 50. Улас Самчук - письменник епічної широти - 376
 51. Сукупний попит і сукупна пропозиція - 375
 52. Якість продукції та її оцінка - 373
 53. РПС Японії - 371
 54. План рахунків, які приміняються в банківській системі - 369
 55. Особливості міжнародної торгівлі послугами - 359
 56. Облік дебіторської заборгованості - 357
 57. Складання й оформлення службових документів - 351
 58. Управління персоналом - 350
 59. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості - 345
 60. Світовий досвід антимонопольного законодавства - 335
 61. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - 334
 62. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука - 330
 63. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях - 328
 64. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів - 326
 65. Стратегічний маркетинг - 325
 66. Шпаргалки з історії України - 322
 67. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.) - 320
 68. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі - 318
 69. Технологія виробництва. Бесквітне тісто - 314
 70. Розвиток творчої особистості - 314
 71. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - 312
 72. Формування собівартості готової продукції - 302
 73. Методика проведення предметних уроків - 302
 74. Господарство України між першою і другою світовими війнами - 301
 75. Білорусь. Економіко-географічна характеристика - 300
 76. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - 293
 77. Дисидентство в українському суспільстві та літературі - 284
 78. Облік готової продукції - 281
 79. Планування зовнішньоекономічної діяльності - 279
 80. Олігополія в Україні - 276
 81. Стилі мовлення - 276
 82. Економічний аналіз діяльності банку - 275
 83. Антична культура - 275
 84. Облік прибутку і його використання - 274
 85. Будівельні суміші в Україні - 271
 86. Управління - 267
 87. Біологія людини. Її складові частини - 267
 88. Гроші в ринковій економіці - 267
 89. Інфляція. Антиінфляційна політика в Україні - 264
 90. Вишивка Снятинщини - 259
 91. Сутність реклами та еволюція її розвитку - 252
 92. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку - 249
 93. Засоби індивідуального захисту - 246
 94. Атмосфера Землі, її будова, склад та екологічне значення - 243
 95. Основні засади техніки ефірного мовлення - 239
 96. Управління формуванням та використанням прибутку торговельного підприємства “ Казка” - 239
 97. Табличний процесор MS Excel - 237
 98. Кривошипно-шатунний механізм - 237
 99. Оподаткування доходів фізичних осіб в Україні - 236
 100. Українське ділове мовлення. Відповіді до екзамену - 236