Search:

Top 100

 1. Стройова підготовка - 6312
 2. Дискусія. Форми проведення дискусій. Культура мовлення під час дискусії - 4322
 3. Біохімія полісахаридів. Обмін речовин - 3941
 4. Шпори з філософії - 3278
 5. Інформаційна система "виробничі запаси": облік і ревізія - 2099
 6. Категорії з курсу економічної історії - 2098
 7. Проходження практики курсантом - практикантом III-го курсу на посаді командира відділення - 1963
 8. Елементи головної підгрупи VII групи періодичної системи елементів Д. І. Менделєєва - 1797
 9. Лекції по трудовому праву України - 1774
 10. Небезпеки урбанізованого міста - 1748
 11. Тероризм. Співробітництво держав у боротьбі з ним - 1503
 12. Економічний ринок - 1467
 13. Клас Ссавці - 1464
 14. Логічні елементи, що застосовуються в електронно-обчислювальній техніці - 1260
 15. Техніки внутрішньовенних ін’єкцій, взяття крові із вени, кровопускання - 1259
 16. Соціологія девіантної поведінки - 1231
 17. Весільні пісні - 1178
 18. Спілкування. Його етика, психологія, проблеми, особливості - 1166
 19. Структура особистості і поведінкові типи - 1132
 20. Листок – бічна частина пагона. Зовнішня будова листка - 1110
 21. Матеріальні та нематеріальні активи. Виробничі фонди підприємства - 1071
 22. Сучасне світове господарство. Полюси світового господарства - 1035
 23. Автоматизація Журналу-ордеру №1 - 1030
 24. Об’єднання суб’єктів підприємництва - 1025
 25. Організація корекційно – компенсаторної роботи з дітьми, що мають порушення зору - 1008
 26. Облік та розподіл виробничих накладних витрат - 969
 27. Виробництво і розподіл суспільних благ - 944
 28. Банківська система принципи побудови, цілі, механізм функціонування - 937
 29. Правотворча діяльність держави - 911
 30. Стратегічний маркетинг - 894
 31. Планування діяльності підприємства - 856
 32. Ссавці. Загальна інформація - 835
 33. Релігієзнавство - 831
 34. Шпори з естетики - 830
 35. Нестандартні форми і методи наичання образотворчому мистецтву - 828
 36. Евакуація населення - 800
 37. Облік, аналіз і аудит грошових коштів підприємства - 793
 38. Сукупний попит і сукупна пропозиція - 766
 39. Полімеризація неграничних вуглеводнів - 759
 40. Економіка праці й соціально-трудові відносини - 752
 41. Релігієзнавство - 715
 42. Мовний етикет - 713
 43. Складання й оформлення службових документів - 700
 44. Все про мову ділових паперів - 689
 45. Царство Гриби. Загальна характеристика - 678
 46. Коротка економічна характеристика підприємства у вигляді письмових висновків та аналітичних таблиць - 666
 47. Зброя - 653
 48. Оборотні кошти - 652
 49. Країни Центральної та Східної Європи 1945 – 1994рр - 642
 50. Інфляція: стан, причини, наслідки - 630
 51. Облікові регістри, техніка і форми бухгалтерського обліку - 618
 52. Шпаргалки з історії України - 607
 53. Дисидентство в українському суспільстві та літературі - 558
 54. Царство гриби - 552
 55. Нафта та нафтопереробка - 541
 56. Потенціал підприємства: формування та оцінка - 534
 57. План рахунків, які приміняються в банківській системі - 502
 58. Кривошипно-шатунний механізм - 500
 59. Підприємництво в Україні, проблеми і перспективи конкурентноздатності українського підприємництва - 499
 60. Менеджмент - 476
 61. Поділ понять - 470
 62. Економічні та соціальні наслідки інфляції - 462
 63. Засоби індивідуального захисту - 457
 64. Світовий досвід антимонопольного законодавства - 447
 65. Реалізація виховної мети в процесі пізнання природи - 445
 66. Готель «Коломия» - 442
 67. Механізм грошово-кредитної діяльності - 433
 68. Корисна інформація з астрономії - 431
 69. Церковно-релігійна діяльність Івана Огієнка - 429
 70. Економічний аналіз діяльності банку - 425
 71. Якість продукції та її оцінка - 419
 72. Виготовлення виробів з лози - 411
 73. Динаміка населення земної кулі - 408
 74. Будівельні суміші в Україні - 406
 75. Улас Самчук - письменник епічної широти - 401
 76. Творчість Григорія Сковороди у рецепції Валерія Шевчука - 399
 77. Опорно-рухова система. Значення опорно-рухової системи - 399
 78. Аналiз ефективностi реорганiзованого швейного цеху по виготовленню жакету жiночого - 398
 79. Зайнятість і безробіття. Державне регулювання зайнятості - 395
 80. Особливості міжнародної торгівлі послугами - 393
 81. Управління персоналом - 391
 82. Система формування вокально-хорових навиків - 391
 83. Основні засади техніки ефірного мовлення - 385
 84. Державне регулювання розвитку гостинності на сучасному єтапі.Розвиток готельної індустрії в світі - 385
 85. Професійне педагогічне спілкування - 383
 86. Вишивка Снятинщини - 382
 87. Білорусь. Економіко-географічна характеристика - 380
 88. Гобелен в сучасному інтер’єрі - 379
 89. Давньоірландський епос - 377
 90. Логістика - 376
 91. Сучасні структури самоуправління в дитячих колективах та об’єднаннях - 373
 92. Антична культура - 373
 93. Українські землі під владою Польщі та Литви (кінець XIV — перша половина ХУП ст.) - 371
 94. Розвиток творчої особистості - 368
 95. Скалярний добуток двох векторів, його властивості. Векторний добуток, його властивості. Змішаний добуток трьох векторів - 367
 96. Сучасні тенденції розвитку ринку праці в Україні - 366
 97. Методика проведення предметних уроків - 366
 98. Трубопровідний транспорт України. Проблеми та перспективи розвитку - 364
 99. Формування собівартості готової продукції - 360
 100. Технологія виробництва. Бесквітне тісто - 358